• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Δημητρίου' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:08

    θεωρούμε ότι υπάρχει λάθος στην αρίθμηση των παραγράφων σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου. Συγκεκριμένα λείπει η παράγραφος 2 (αρίθμηση 2) η οποία είτε θα πρέπει να τεθεί αντί της παραγράφου 1.Γ.ΙΙΙ., είτε να αντικαταστήσει την παράγραφο 3 (αρίθμηση 3) οπότε και η παράγραφος 4 αντικαθίστανται αντίστοιχα στην αρίθμηση με την παράγραφο 3.