• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:13

    Οι αυτοψίες και μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Άρθρου 15 παρ.2αδ και παρ. 2βδ θα μπορούσαν παράλληλα με την ΕΕΑΕ να διεξάγονται και από ιδιωτικά εργαστήρια που διαθέτουν κατάλληλη διαπίστευση κατά ISO17025. Τα εργαστήρια που είναι κατάλληλα για να διενεργούν αυτούς τους ελέγχους θα μπορούσαν να είνει εγγεγραμμένα σε ένα μητρώο οργανωμένο στα πρότυπα του μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, όπου ο κάθε έλεγχος θα ανατίθεται τυχαία σε ένα πιστοποιημένο εργαστήριο. Επίσης στο 2βδ υπάρχει αναντιστοιχία του ποσού που αναγράφεται αριθμητικά με το ποσό που αναγράφεται ολογράφως.