• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:58

    Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 2: Στο άρθρο 58 του ν. 4146/2013, προστίθεται το εδάφιο: «Τα ανωτέρω, πλην της προθεσμίας υπαγωγής σε ΠΠΔ ή λήψης ΑΕΠΟ, ισχύουν και για τις περιπτώσεις του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 ως ισχύει.»