• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:43

    Σε περίπτωση που η παράγραφος αναφέρεται και στα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, η ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης εντός εννέα (9) μηνών είναι εξαιρετικά αμφίβολη για τους εξής λόγους: υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότηση κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος γίνεται μόνο με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Α2 ή Α1. Η διαδικασία γνωμοδοτήσεων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαρκεί τουλάχιστον 1 με 3 έτη αφενός λόγω της απαίτησης να γνωμοδοτούν περί τις 8 διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα δεν συμμετέχουν στο ΣΗΛΥΑ (π.χ. εφορείες αρχαιοτήτων, συμβούλια των Περιφερειών – ΟΤΑ, Δημοτικά Συμβούλια, ΓΕΕΘΑ/ΓΕΑ, Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). 2. Η ανάγκη μετάβασης στο 2ο Ψηφιακό Μέρισμα το 2020, θα υποχρεώσει τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής να καταθέσουν τις σχετικές μελέτες ΕΕΑΕ και τροποποιητικές ΜΠΕ εντός του 2019. Συνεπώς θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι ρεαλιστική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση μίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το γεγονός ότι πλην τον παρόχων κινητής τηλεφωνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Προτείνουμε σε πρώτο χρόνο την έκδοση απόφασης παράτασης του χρόνου υποβολής φακέλων ώστε να καλυφθεί το πρόβλημα καταθέσεων για το 2ο Ψηφιακό Μέρισμα (αλλά και για την αδειοδότηση του δικτύου της ΕΡΤ), και θα πρέπει να εκδοθούν νομοθετικές διατάξεις αντιμετώσης των ανωτέρω προβλημάτων.