• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 13:02

    Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 8 δεδομένου ότι υπάρχουν κατασκευές κεραιών που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης: «….μετά την έκδοση της έγκρισης επέμβασης. Κατ’εξαίρεση, στην περίπτωση υφιστάμενων κατασκευών κεραιών για τις οποίες έχει κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης στο ΣΗΛΥΑ βάσει του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 και αφορά επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος, δύναται η προσωρινή σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.»