• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜ' | 2 Νοεμβρίου 2018, 13:06

    ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 300 μ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ κλπ.