• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ' | 21 Νοεμβρίου 2018, 23:22

    Τα ωράρια και οι περιορισμοί στην υποχρέωση των καναλιών να χρησιμοποιούν τους υπότιτλους είναι τραγικά έως μηδενικά . Αν αναλογιστούμε πως οι ηλικιωμένοι βαρήκοοι οδηγούνται στην άνοια , σύμφωνα με μελέτες, λόγω της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης απότοκα της ακουστικής τους αναπηρίας η τηλεοπτική σιγή τους αφαιρεί την μοναδική παρέα και μια ελπίδα . Αν σε όσους χρειάζονται τον υποτιτλισμό προσθέσουμε , μικρά παιδιά που το ΣΚ θέλουν να δουν παιδικά προγράμματα κι όχι ειδήσεις , μαθητές Λυκείου ή φοιτητές που παρακολουθούν όλες τις ώρες , εργαζόμενους που το μεσημέρι θέλουν να ενημερωθούν , αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική , τα απογευματινά μόνο ωράρια δεν επαρκούν. Οι περισσότεροι από μας , αν όχι όλοι πληρώνουμε το τέλος της ΕΡΤ με το λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς το δικαίωμα να μας περικοπεί επι τοις % η εισφορά αναλόγως του τι δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε . Υποψιν πως το 10% του πληθυσμου με στοιχεια του ΠΟΥ έχει κάποιο πρόβλημα ακοής , αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί πληθυσμό μιλάμε στην Ελλάδα . Για τους λόγους αυτούς η πρόταση του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ , κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική είναι εφόσον θα υπάρχει ο εξοπλισμός και το know how , να γίνεται on demand ο υποτιτλισμός, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Γκαμπλιά Πολυξένη Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου Πρόεδρος ΑΚΟΥΜΠΩ .9