Άρθρο 03 – Ελάχιστες προδιαγραφές των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας

1. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιεχομένου ενημερωτικού ή μη υποχρεούνται ανάλογα με το περιεχόμενο της άδειας τους να:
α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη

αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας ημερησίως μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00·
β) μεταδίδουν πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

Ειδικά οι πάροχοι περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος υποχρεούνται να μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

2. Οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να:
α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών της ώρας ημερησίως με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα εφόσον στο πρόγραμμα τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές·
β) μεταδίδουν εκπομπές μη ενημερωτικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και ακουστική περιγραφή εικόνας διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας μηνιαίως.

3. Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως·
β) μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

4. Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους. Εάν ο κατάλογος επιλογών (menu) που διαθέτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδήσεων, στην περίπτωση αυτή το δελτίο που μεταδίδεται στη ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και καλύπτει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) πρώτων λεπτών της ώρας.

 • 1. Ζητάμε στα δελτία ειδήσεων, όταν υπάρχουν συνεντεύξεις ξένων ομιλητών να υπάρχει για τα άτομα με προβλήματα όρασης και φωνητική μετάφραση, εκτός της μετάφρασης που αναγράφεται στους υπότιτλους.
  2. Η περίπτωση α) της παρ. 1 ζητάμε να αντικατασταθεί ως εξής:
  α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας ημερησίως μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00·

  3. Η περίπτωση β) της παρ. 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
  β) μεταδίδουν πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον επτά (7) ώρες την εβδομάδα μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

  Ειδικά οι πάροχοι περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος υποχρεούνται να μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, κατά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

  4. Η περίπτωση α) της παρ. 2 να αντικατασταθεί ως εξής:
  α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας ημερησίως με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα εφόσον στο πρόγραμμα τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές·

  5. Η περίπτωση β) της παρ. 2 να αντικατασταθεί ως εξής:
  β) μεταδίδουν εκπομπές μη ενημερωτικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, και ακουστική περιγραφή εικόνας διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας εβδομαδιαίως.

  6. Η περίπτωση α) της παρ. 3 να αντικατασταθεί ως εξής:
  α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως·

  7. Η περίπτωση β) της παρ. 3 να αντικατασταθεί ως εξής:
  β) μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

  8. Η παρ. 4 να αντικατασταθεί ως εξής:

  4. Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους. Εάν ο κατάλογος επιλογών (menu) που διαθέτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδήσεων, στην περίπτωση αυτή το δελτίο που μεταδίδεται στη ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και καλύπτει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας.

 • Να τροποποιηθεί η παρ. 4 του άρθρου ως εξής:
  4. Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους. Εάν ο κατάλογος επιλογών (menu) που διαθέτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδήσεων, στην περίπτωση αυτή το δελτίο που μεταδίδεται στη ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και καλύπτει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας.

 • Να τροποποιηθεί η παρ. 3 του άρθρου ως εξής:
  Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
  α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως·
  β) μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

 • Να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου ως εξής:
  2. Οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να:
  α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας ημερησίως με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα εφόσον στο πρόγραμμα τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές·
  β) μεταδίδουν εκπομπές μη ενημερωτικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, και ακουστική περιγραφή εικόνας διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας εβδομαδιαίως.

 • Να τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου ως εξής:
  1. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιεχομένου ενημερωτικού ή μη υποχρεούνται ανάλογα με το περιεχόμενο της άδειας τους να:
  α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας ημερησίως μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00·
  β) μεταδίδουν πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον επτά (7) ώρες την εβδομάδα μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.
  Ειδικά οι πάροχοι περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος υποχρεούνται να μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, κατά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 16:43 | Αναστασία Γκοτσουλια

  Οι χρόνοι είναι ελάχιστοι για τους κωφού και βαρηκοους, ελάτε στην θέση τους και θα καταλάβετε…

 • 25 Νοεμβρίου 2018, 16:37 | Elsa

  Ο υποχρεωτικός υποτιτλισμός, σε όλα τα ενημερωτικα, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι το ελάχιστο για να μην υφίστανται διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια ακοής.
  Ακόμα και στα ζωντανά προγραμματα, υπάρχει πλέον η τεχνολογία speech to text!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 16:11 | Κατερίνα Πασίση

  Αν η πρόθεσή σας είναι νομοθέτηση της ισότιμης πρόσβασης των κωφών και βαρηκόων με τους χρόνους που προτείνετε η πρόθεση αυτή θα είναι ατελέσφορη, αγγίζει τα όρια της παρωδίας!
  Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι προτάσσετε τη διερμηνεία στην ΕΝΓ και ως συμπλήρωμα προσθέτετε τον υποτιτλισμό. Φυσικά η διερμηνεία στην ΕΝΓ απαιτεί την παρουσία διερμηνέα και λόγω κόστους και άλλων τεχνικών προβλημάτων ο χρόνος περιορίζεται στο ελάχιστο που προτείνετε.
  Δεν αντιλαμβάνεστε ότι η ΕΝΓ δεν είναι η γλώσσα ΟΛΩΝ των κωφών και βαρήκοων. Ακόμη και αυτοί που γνωρίζουν την ΕΝΓ δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίσουν ανάγνωση.
  Άρα νομοθετήστε για την καθολική εφαρμογή των υποτίτλων. Είναι φτηνότεροι, είναι ευκολότερη η εφαρμογή τους, αφορούν όλους τους κωφούς και βαρήκοους που γνωρίζουν ανάγνωση, την συντριπτική πλειονότητα δηλαδή (και όχι μόνο: Έλληνες της διασποράς 2ης – 3ης γενιάς, ξένους που μαθαίνουν ελληνικά).

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 11:57 | Χρήστος Παγώνης

  Το να παρέχεται υποτιτλισμένο περιεχόμενο 4 ώρες την εβδομάδα (ή 12 για την ΕΡΤ) είναι πάρα πολύ λίγο.
  Η σύγχρονη τεχνολογία Speech to Text επιτρέπει στους παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου τον υποτιτλισμό σε πραγματικό χρόνο. Θεωρητικά όλο το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι υποτιτλισμένο. Ειδικά πό την ΕΡΤ που είναι η δημόσια τηλεόραση.
  Όσον αφορά τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης οι ώρες ακουστικής περιγραφής εικόνας θα πρέπει να αυξηθούν και ίσως να παρέχεται και ειδικό πρόγραμμα για πολλές ώρες μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤ Hybrid.

  Χ.Ε. Παγώνης
  Φυσικός
  M.Sc. Τηλεπικοινωνιών
  M.Sc. Διασφάλισης Ποιότητας

 • 23 Νοεμβρίου 2018, 12:16 | Α.Σ.

  Υποτιτλισμό σε όλες τις εκπομπές, εφαρμογή του συστήματος speech-to-text και όχι ψιχία ελεημοσύνης που εύκολα καταστρατηγούνται, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή!

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 23:06 | Μαργαρίτα

  Με μηδαμινό κόστος πια, ακόμα και το κινητό μας τηλέφωνο μετατρέπει τη φωνή μας σε κείμενο. H εφαρμογή speech to text σε συνέδρια και παρουσιάσεις είναι λυση απολύτως εφικτή και όχι ακριβή.
  Ο υποτιτλισμός των ειδήσεων, των ψυχαγωγικών προγραμμάτων και των σειρών στην τηλεόραση επίσης δεν είναι ακριβή λύση.Με ένα μέσο κόστος 60-100 ευρώ την ώρα υποτιτλίζεται κάθε εκπομπή.

  Αν τουλάχιστον η κρατική τηλεόραση κάνει ένα «μικρό βήμα»
  1.προβάλοντας το auto que που βλέπει ο παρουσιαστής των ειδήσεων 2.υποτιτλήσει κάποιες από τις ελληνικές σειρές που προβάλλει και
  3.εφαρμόσει το speech to text σε κάποιες ζωντανές εκπομπές
  θα είναι ένα «τεράστιο» βήμα ενάντια στην έλλειψη προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι κωφοι και βαρήκοοι στη χώρα μας.

  Αν και τα υπόλοιπα κανάλια υποχρεώνονταν νομοθετικά να εφαρμόσουν κάποιες ώρες με υποτιτλισμένες εκπομπές ημερησίως ή εβδομαδιαίως, η ζωή αρκετών συμπολιτών μας θα γινόταν λιγότερο απομονωμένη και μοναχική.

  Φτιάξτε έναν ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ! Έναν νόμο δίκαιο, σύγχρονο, αντίστοιχο με τους ευρωπαϊκούς, έναν νόμο που θα σέβεται τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. ΑΞΙΖΕΙ και δεν στοιχίζει (όσο πιστεύεται)

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 16:17 | ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΖΗΤΑΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΠΑΝΤΟΥ, ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 13:45 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Καλησπέρα,θα ήθελα να σχολιάσω τους χρόνους που αναφέρονται για υπότιτλους στην τηλεόραση.
  Πιστεύω πως είναι ουσιαστικά κοροιδία και οι χρόνοι που αναφέρονται μηδαμινοί.
  Από τη στιγμή που γίνεται μία τέτοια προσπάθεια,ας γίνει σωστά,αφού και στα δελτία ειδήσεων οι παρουσιαστές έχουν το auto cue,άρα μπορούν όλα να βγαίνουν σε υπότιτλους άμεσα.Ακόμη και στη ζωντανή σύνδεση υπάρχει το speech to text,που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο.
  Για τις ψυχαγωγικές εκπομπές υπάρχει από πριν το σενάριο(τα σήριαλ εννοώ),οπότε γιατί μόνο για μερικά λεπτά ημερησίως και κάποιες ώρες εβδομαδιαία μόνο;
  Ας γίνει αυτή τη φορά κάτι σωστό και ΣΥΓΧΡΟΝΟ.Να είναι όλα σε 24ωρη βάση.

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:47 | Ερμής Κασαπης

  Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός σε χρονική διάρκεια για τη χρήση υποτίτλων; Για τη νοηματική είναι κατανοητό πως κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τη ζωντανή παρουσία διερμηνέα. Οι υπότιτλοι όμως και ειδικά με τη χρήση τεχνολογίας speech to text, δεν έχουν τέτοιου είδους πρόβλημα και πρακτικά μπορούν να εφαρμόζονται καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος χωρίς κανένα περιορισμό. Για ποιον λόγο πρέπει να περιοριστούμε συνολικά κωφοί και βαρήκοοι, που μιλάμε και διαβάζουμε κανονικά από το τεχνικό πλαίσιο που ισχύει κατ’ ανάγκην για τα ελάχιστα άτομα που καταλαβαίνουν μόνο τη νοηματική;

 • 22 Νοεμβρίου 2018, 11:29 | Anna Gianniou

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636), στην ΕΕ, ο ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια μορφή αναπηρίας ενώ στις ηλικίες άνω των 75 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο ένα στους τρείς.
  Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία καταγραφής των πολιτών με κάποιο πρόβλημα ακοής, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) αναφέρει πως το ποσοστό των ατόμων με κάποιο πρόβλημα ακοής είναι 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και αναμένεται να φτάσει στο 10% μέχρι το 2050 (ο ένας στους 10) (http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss).
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζεται ότι η «ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Το άρθρο 26 του Χάρτη, ορίζει ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.»
  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εμποδίων και επισημαίνονται οκτώ βασικοί τομείς δράσης εκ των οποίων ο πρώτος είναι η προσβασιμότητα.
  Ειδικά για την προσβασιμότητα στους Τομείς δράσεις της Στρατηγικής παρ. 2.1, αναφέρεται πώς ««Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες. … Πολλά τηλεοπτικά κανάλια εξακολουθούν να μεταδίδουν λίγα μόνο προγράμματα που είναι υποτιτλισμένα και συνοδεύονται από ακουστική περιγραφή. …»
  Συνεπώς με βάση τα παραπάνω κρίνονται ως ανεπαρκείς οι ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 3 και αναφέρονται στον υποτιτλισμό των προγραμμάτων.
  Ειδικότερα:
  ­ Στην παρ.1α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού επτά (7) λεπτά ημερησίως,
  ­ Στην παρ. 1β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτίτλων τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως
  ­ Για τους παρόχους μη ενημερωτικού προγράμματος ορίζεται υποτιτλισμός σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του εβδομαδιαίου προγράμματος
  ­ Στην παρ 2α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού πέντε (5) λεπτών ημερησίως
  ­ Στην παρ.2β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού μίας (1) ώρας μηνιαίως
  ­ Στην παρ.3α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού δεκατεσσάρων (14) λεπτών ημερησίως
  ­ Στην παρ. 3β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως
  Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να επισημανθεί πώς ο υποτιτλισμός θα πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά από την παράλληλη χρήση της νοηματικής γλώσσας διότι δεν εξυπηρετεί όμοιες κοινωνικές ομάδες με παραπλήσιες ανάγκες.
  Προτείνω να παραμείνουν τα παραπάνω ποσοστά ως προς την παροχή ενημέρωσης στην νοηματική γλώσσα για τους κωφάλαλους συμπολίτες μας και να επεκταθεί η χρήση των υποτίτλων σε όλα τα προγράμματα, ώστε να τηρηθούν οι όροι της προσβασιμότητας της πλειοψηφίας των πολιτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:37 | Νικολέττα

  Τα όρια προδιαγραφών των παρόχων υπηρεσιών ΜΜΕ και Επικοινωνίας είναι αν μη τι άλλο τραγικά για κωφούς και βαρηκοους όλου του φάσματος.Παρακαλουμε να τα αλλάξετε προς το καλύτερο για να δούμε και εμείς μια άσπρη μέρα !

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:54 | Θεόδωρος Παπαδόπουλος

  Οτι δεν είναι ζωντανό πρόγραμμα πρέπει να έχει υπότιτλους. Επίσης και οι ζωντανές εκπομπές και κυρίως οι ενημερωτικές πρέπει να εχουν υπότιτλους. Η τεχνολογία υπάρχει για να γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατόν σε ολόκληρη μέρα να υπάρχουν μόνο αυτα τα ελάχιστα λεπτά που προτείνονται.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 23:22 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Τα ωράρια και οι περιορισμοί στην υποχρέωση των καναλιών να χρησιμοποιούν τους υπότιτλους είναι τραγικά έως μηδενικά . Αν αναλογιστούμε πως οι ηλικιωμένοι βαρήκοοι οδηγούνται στην άνοια , σύμφωνα με μελέτες, λόγω της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης απότοκα της ακουστικής τους αναπηρίας η τηλεοπτική σιγή τους αφαιρεί την μοναδική παρέα και μια ελπίδα . Αν σε όσους χρειάζονται τον υποτιτλισμό προσθέσουμε , μικρά παιδιά που το ΣΚ θέλουν να δουν παιδικά προγράμματα κι όχι ειδήσεις , μαθητές Λυκείου ή φοιτητές που παρακολουθούν όλες τις ώρες , εργαζόμενους που το μεσημέρι θέλουν να ενημερωθούν , αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική , τα απογευματινά μόνο ωράρια δεν επαρκούν. Οι περισσότεροι από μας , αν όχι όλοι πληρώνουμε το τέλος της ΕΡΤ με το λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς το δικαίωμα να μας περικοπεί επι τοις % η εισφορά αναλόγως του τι δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε . Υποψιν πως το 10% του πληθυσμου με στοιχεια του ΠΟΥ έχει κάποιο πρόβλημα ακοής , αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί πληθυσμό μιλάμε στην Ελλάδα . Για τους λόγους αυτούς η πρόταση του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ , κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική είναι εφόσον θα υπάρχει ο εξοπλισμός και το know how , να γίνεται on demand ο υποτιτλισμός, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Γκαμπλιά Πολυξένη Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου Πρόεδρος ΑΚΟΥΜΠΩ .9

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:00 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Τα ωράρια και οι περιορισμοί στην υποχρέωση των καναλιών να χρησιμοποιούν τους υπότιτλους είναι τραγικά έως μηδενικά . Αν αναλογιστούμε πως οι ηλικιωμένοι βαρήκοοι οδηγούνται στην άνοια , σύμφωνα με μελέτες, λόγω της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης απότοκα της ακουστικής τους αναπηρίας η τηλεοπτική σιγή τους αφαιρεί την μοναδική παρέα και μια ελπίδα . Αν σε όσους χρειάζονται τον υποτιτλισμό προσθέσουμε , μικρά παιδιά που το ΣΚ θέλουν να δουν παιδικά προγράμματα κι όχι ειδήσεις , μαθητές Λυκείου ή φοιτητές που παρακολουθούν όλες τις ώρες , εργαζόμενους που το μεσημέρι θέλουν να ενημερωθούν , αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική , τα απογευματινά μόνο ωράρια δεν επαρκούν. Οι περισσότεροι από μας , αν όχι όλοι πληρώνουμε το τέλος της ΕΡΤ με το λογαριασμό της ΔΕΗ χωρίς το δικαίωμα να μας περικοπεί επι τοις % η εισφορά αναλόγως του τι δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε . Υποψιν πως το 10% του πληθυσμου με στοιχεια του ΠΟΥ έχει κάποιο πρόβλημα ακοής , αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί πληθυσμό μιλάμε στην Ελλάδα . Για τους λόγους αυτούς η πρόταση του Πανελλήνιου συλλόγου ΑΚΟΥΜΠΩ , κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική είναι εφόσον θα υπάρχει ο εξοπλισμός και το know how , να γίνεται on demand ο υποτιτλισμός, πιλοτικά στην αρχή στην ΕΡΤ , σε όλες τις ζώνες ώστε να μετρηθεί πότε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται , σε ποια προγράμματα κλπ και σε δεύτερο χρόνο να βγουν οι υποχρεώσεις των υπολοίπων καναλιών. Γκαμπλιά Πολυξένη Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου Πρόεδρος ΑΚΟΥΜΠΩ .

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:49 | Δημήτρης

  Καλησπέρα σας,

  θεωρώ πως οι χρόνοι των υποτιτλισμένων εκπομπών είναι ελάχιστοι και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής. Οι ιδιωτικοί σταθμοί δηλαδή θα έχουν 7 λεπτά τη μέρα ειδήσεις με υπότιτλους και 4 ώρες εβδομαδιαία κάποιες εκπομπές; Οι συνδρομητικοί 5 λεπτά ειδήσεις και 1 ώρα το μήνα;;; Είναι για γέλια και για κλάματα. Και δεν ισχύει εδώ το «από το τίποτα, καλά είναι καιτα ψίχουλα». Είτε κάνουμε μια αλλαγή για να έχει αποτέλεσμα , είτε ας μην την κάνουμε και καθόλου. Δεν είναι τίποτα ζητιάνοι οι κουφοί και οι βαρύκωοι να ζητάνε ελεημοσύνη. Θέλουν ισότιμη πρόσβαση, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μέσω υποτίτλων σε όσο περισσότερες εκπομπές γίνεται. Σε μια εποχή που η τεχνολογία speech to text έχει προοδεύσει εντυπωσιακά, αυτό δεν χρειάζεται καν τόσους πόρους όσο στο παρελθόν. Στα κανονικά δελτία ειδήσεων επίσης, τα περισσότερα είναι ήδη γραμμένα για τους παρουσιαστές, ώστε να μπορούν να τα διαβάζουν στο auto cue. Άρα αυτά, θα μπορούσαν να προβάλλονται ως υπότιτλοι. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως η νοηματική γλώσσα δεν κατανοείται από πολλούς κωφούς και σίγουρα από την συντριπτική πλειονότητα των βαρύκωων. Οπότε, σε καμία περίπτωση η νοηματική δεν είναι «η γλώσσα των κωφών και των βαρύκωων» , όπως αναφέρετε. Υπότιτλοι για άτομα με πρόβλημα ακοής χρειάζονται!

  Ευχαριστώ

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 21:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Αναφέρεται πως στους ιδιωτικούς σταθμούς η υποχρέωση θα είναι μόνο δελτία ειδήσεων 7 λεπτών τη μέρα και 4 ώρες εβδομαδιαία υποτιτλισμός σε σειρές κλπ. Νομιζω ότι είναι ελάχιστα. Για speech to text,δεν αναφέρει πουθενά τίποτα ενώ υπάρχει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
  .