• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:47

    Με δεδομένο ότι η λειτουργία ενός συστήματος κινήτρων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων επαγγελματικών κλάδων την τελευταία 7ετια, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου καθώς και η Ένωση Παραγωγών Επικοινωνίας PACT (η οποια εκπροσωπει και την πλειονοτητα των εταιριών που διαχειρίζονται διεθνείς παραγωγές στην χώρα μας), θεωρούν θετικό βήμα την κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου. Για να διασφαλιστεί όμως ότι και οι λεπτομέρειες, που προβλέπονται να ρυθμιστούν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα συντείνουν προς θετική κατεύθυνση, καθώς και κάποιες απαραίτητες διευκρινίσεις που πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο κείμενο, θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τα σχόλια μας σε όλα τα προς διαβούλευση άρθρα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αναγνωρίζουμε την καλή πρόθεση του νομοθέτη να υποστηρίξει όλα τα είδη παράγωγης Οπτικοακουστικών έργων, αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο το σχέδιο νομού αντιμετωπίζεται μια παράγωγη μικρού μήκους κόστους 20.000 ευρώ, μια ελληνική παράγωγη κόστους 600.000 ευρώ και μια διεθνή παράγωγη κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ με τον ίδιο τρόπο, τα ιδία κριτήρια, τις ίδιες διαδικασίες και τελικά την ιδία επιδότηση βάσει των Πολιτιστικών Κριτήριων. Πιστεύουμε πώς μία τέτοια προσέγγιση δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα το μέγεθος και το είδος κεφαλαιακής υποστήριξης των παραγωγών, δημιουργώντας άθελα της δυσλειτουργίες και αποδυνάμωση του κινήτρου που θεσπίζει. Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό προτείνουμε να δημιουργηθούν 3 σαφώς διακριτές κατηγορίες έργων προς παραγωγή, με διαφορετικά κριτήρια , ποσοστά επιστροφών και επιδότησης. Α. Μεγάλες Παραγωγές Β. Μεσαίες Παραγωγές Γ. Μικρές Παραγωγές (Δείτε αναλυτικά το πως καθορίζονται οι κατηγορίες στις παρατηρήσεις μας του άρθρου 4) ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση οικονομικών κινήτρων –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο. Πριν όμως από τα οικονομικά κίνητρα είναι απολύτως απαραίτητο να λυθούν πρώτα κάποια θεσμικά θέματα τα οποία είτε λόγω μιας ξεπερασμένης νομολογίας ή μιας κεκτημένης νοοτροπίας «αρμόδιων», αποτρέπουν την προσέλκυση διεθνών παραγώγων και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας στις Ελληνικές παράγωγες και συμπαραγωγές. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια από τα προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν τα κίνητρα από μόνα τους δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή κεφαλαίων παραγωγής προς την χώρα. Συνοπτικά τα σημαντικότερα αντικίνητρα είναι: Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΚΗΝΩΝ Είναι προφανές ότι όσα κίνητρα και να δοθούν για την προσέλκυση διεθνών παραγώγων, θα μείνουν κενό γράμμα εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τους δοθεί επίσημα και απρόσκοπτα άδεια γυρισμάτων. Ιδιαίτερα οι παράγωγες που θα ενταθούν στα πλαίσια αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν αδεία λήψεως σκήνων σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελευθέρα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανόμενων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παράγωγη θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφάλειας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. (Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας στις παρατηρήσεις του άρθρου 8.ΙΔ.7.5) Β. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Η διεθνώς γενικά αποδεκτή απασχόληση στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων - και ιδιαίτερα στα γυρίσματα – είναι 12 ώρες ημερησίως, φυσικά με ανάλογη αμοιβή. Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία όμως οι τεχνικοί στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, θα πρέπει να προσλαμβάνονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, όπου ισχύει το 8ωρο και μέχρι 3 ώρες υπερωρίες, υπό προϋποθέσεις και ετήσιους περιορισμούς ,οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν μια οποιαδήποτε παραγωγή. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το επαγγελματικό σωματείο των τεχνικών στην παραγωγή (ΕΤΕΚΤ) έχει ζητήσει με παρέμβασή του στο Υπουργείο Εργασίας την καθιέρωση του 12ωρου, σαν βασική ημερησία απασχόληση στην παράγωγη Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων. Όσον άφορα τους Περιστασιακά Απασχολούμενους (κομπάρσους, βοηθητικό προσωπικό, κλπ), σύμφωνα με τα ισχύοντα θα πρέπει και αυτοί να προσλαμβάνονται μέσα από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που αποτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων παραγωγών όπου θα πρέπει εντός 2-3 ημερών να προσληφθούν 200-300 άτομα. Γεγονός πρακτικά αδύνατον. Και για τα δυο αυτά θέματα, υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις παρατηρήσεις μας του άρθρου 8.ΙΔ.8.1) Γ. ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & REBATE Αποτελεί συνήθη διεθνή πρακτική για την παράγωγη ενός μεσαίου-μεγάλου αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, και την καλύτερη παρακολούθηση των εξόδων της να δημιουργείται μια εταιρία συγκεκριμένου σκοπού, η οποία με την ολοκλήρωση της παράγωγης «κλείνει» μεταφέροντας το έργο σε μια τρίτη εταιρία. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι έλεγχοι των οικονομικών στοιχείων από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 1-2 μηνών από τέλος της παραγωγής, και στο επόμενο δίμηνο να γίνουν και οι σχετικές επιστροφές ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιστροφή rebate θα γίνεται μετά την έγκριση των εξόδων της παράγωγης, την εξόφληση με πληρωμή στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και τον έλεγχο των ανωτέρω από ανεξάρτητη διεθνή η τοπική εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προτείνουμε πως το βεβαιωμένο προς επιστροφή ΦΠΑ να αποδίδεται το μέγιστο εντός 2 μηνών από την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Όλες οι σημαντικές παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, χρειάζονται κατά κανόνα αρκετά χρόνια για να χρηματοδοτηθούν και να προετοιμαστούν πριν φτάσουν στο γύρισμα. Ιδιαίτερα οι Μεγάλες Παραγωγές, μπορούν να φτάσουν τα 3 ή και περισσότερα χρόνια προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει πως ένας παραγωγός που θα πρέπει σήμερα να αποφασίσει που θα γίνει το γύρισμα ενός έργου μετά από 3 ή 4 χρόνια, θα πρέπει να είναι σίγουρος για το νομικό πλαίσιο επιστροφής φόρου, που θα ισχύει και τότε, ώστε να κάνει με ασφάλεια τον σχετικό οικονομικό προγραμματισμό. Προτείνουμε ότι για λειτουργήσουν θετικά τα κίνητρα προσέλκυσης Μεγάλων & Μεσαίων Παραγωγών θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για 10 χρόνια από την ανακοίνωση τους. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ (REBATE) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στο παρόν σχέδιο νομού τα οικονομικά κίνητρα παρέχονται μέσω επιδοτήσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει επιμέρους ενισχυτικά για Μεσαίες ή εξ ολοκλήρου για Μικρές παραγωγές, όχι όμως για τις Μεγάλες. Σε όλο τον κόσμο, όπου προβλέπετε σύστημα rebate, η επιστροφή (από 25% έως 45%) άφορα φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από την παραγωγή σε επιλέξιμες δαπάνες, εντός της χωράς. Παράδειγμα… Για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ νέο κεφάλαιο που εισάγεται μέσα στην χώρα και ξοδεύει μια διεθνής (από την ΕΕ ή τρίτη χωρά) παραγωγή σε επιλέξιμες δαπάνες στην Ελλάδα, πληρώνοντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ, αναλογούν πάνω από το 50% πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, παράβολα και τέλη προς το δημόσιο. Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον 25% επειδή έφερε νέο χρήμα στην χώρα και ένα επιπλέον 10% επιδότηση εάν το συγκεκριμένο έργο εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ. Άλλωστε ο στόχος του παραπάνω νομοσχεδίου δεν πρέπει να είναι μόνο η εισαγωγή κεφαλαίων και δημιουργία νέων θέσεως εργασίας στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, αλλά και ένα σύνολο από πολλαπλασιαστικά ωφελήματα για την χώρα όπως φαίνονται και στην σχετική μελέτη που έχει συντάξει το ΙΟΒΕ http://hellenicfilmacademy.gr/projects/research/ Ακολουθούν οι προτάσεις και τα σχόλια μας σε κάθε ένα από τα προς διαβούλευση άρθρα… ΕΑΚ / PACT