• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 8.ΙΔ.6.1 ΟΡΙΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ (REBATE) Η πρόταση μας είναι: Α. Μεγάλες Παραγωγές • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 300.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 15.000.000 • Άμεση επιστροφή (rebate) 25% επί των Επιλέξιμων Δαπανών, λήγω εισαγωγής νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 10% Β. Μεσαίες Παραγωγές • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 100.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 2.000.000 • Άμεση Επιστροφή (rebate) 25% επί των εισαγόμενων κεφαλαίων. • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 20% επί της διαφοράς επιλέξιμων δαπανών μείον τα εισαγόμενα κεφάλαια. Γ. Μικρές Παραγωγές • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 10.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 400.000 • Δεν προβλέπεται rebate • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 40% επί των επιλέξιμων δαπανών