• ΣΑΠΟΕ: Προτείνουμε να καθορισθεί επακριβώς ότι σε καμία περίπτωση η απόφαση υπαγωγής δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής. Προτείνουμε 3μηνη ισχύ των πιστοποιητικών, όπως σε όλο τον υπολοιπο δημοσιο τομέα.