• Σχόλιο του χρήστη 'Ζωγραφόπουλος Δημήτρης' | 10 Ιουνίου 2020, 15:11

    Το σχέδιο διάταξης αναφέρει τον ΕΟΠΥΥ ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Ποιου συστήματος αρχειοθέτησης; Το «Μητρώο Ειδικής Αγωγής», που έχει συστήσει ο ΕΟΠΥΥ, παρανόμως έχει συσταθεί και λειτουργεί, όπως και όλα τα «Μητρώα Ασθενών» του ΕΟΠΥΥ. Σχετική είναι η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 32129/24-04-2019 Γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, για την αντίθεση προς διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα της συλλογής από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικού ιστορικού ασφαλισμένων, μέσω των εφαρμογών "Μητρώων Ασθενών", που έχει συστήσει και λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Στα "Μητρώα" αυτά περιλαμβάνεται, βεβαίως, και το εν λόγω «Μητρώο «Ειδικής Αγωγής». Η γνωμοδότηση αυτή έχει κοινοποιηθεί και στο Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Το άρθρο 13 χρήζει αναδιατύπωσης, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποτελεί το φορέα διαχείρισης του εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων και συνταγογράφησης και εκτέλεσης παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων. Από το σύστημα αυτό πρέπει να λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ, ως αποδέκτης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των συνταγογραφούμενων ειδικών θεραπειών. Δεν μπορεί να γίνει χρήση της προτεινόμενης διάταξης σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ ενός παράνομα συσταθέντος "Μητρώου". Η νόμιμη διαλειτουργικότητα ασφαλώς αφορά συστήματα αρχειοθέτησης, που συστήνονται και λειτουργούν νομίμως.