• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ)' | 12 Ιουνίου 2020, 19:28

    Να γίνει περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου σύμφωνα με την οποία δεν θα δικαιούνται της ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία ή/και για λογαριασμό ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών που πάγια δεν τηρούν την ετήσια υποχρέωση τους περί καταβολής του 1,5% των διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3905/2010, Άρθρο 8.2.