• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ)' | 12 Ιουνίου 2020, 19:27

    Εφόσον βάσει της τροποποίησης 3.γ) στο εξής θα δικαιούνται ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό της ΕΡΤ, άρα σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα που προέρχονται από την ΕΡΤ δεν θα θεωρούνται κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η έννοια της «κρατικής συμμετοχής» δεν αφορά στην δημόσια τηλεόραση και για τις κινηματογραφικές ταινίες. Εξάλλου, και στην ΕΕ η συμμετοχή των δημοσίων τηλεοπτικών σταθμών στη χρηματοδότηση μιας κινηματογραφικής ταινίας δεν θεωρείται κρατική συμμετοχή. Εφόσον λοιπόν η ΕΡΤ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό,  θα πρέπει σύμφωνα και με την πάγια τακτική και των άλλων χωρών η χρηματοδότηση της στις ταινίες να μην συνυπολογίζεται ως ποσοστό κρατικής ενίσχυσης. Επίσης να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση της ΕΡΤ στις κινηματογραφικές ταινίες αφορά α) κατά το 50% την προαγορά δικαιωμάτων προβολών και β) κατά το άλλο 50% ποσοστό επί της εκμετάλλευσης των ταινιών.