• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 1 Μαρτίου 2017, 10:44

    Η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ από το υπουργείο ΜΜΕ, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο του οπτικοακουστικού τομέα, και ειδικότερα για τις ταινίες -projects που έρχονται να γυριστούν στην Ελλάδα, είτε για τις διεθνείς παραγωγές με Ελληνική συμμετοχή, έρχεται σε σχετική σύγκρουση αρμοδιοτήτων, και θα βρεθεί ενδεχομένως σε δυσλειτουργία με τους οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί ή έστω επανιδρυθεί για το σκοπό αυτό(ΕΚΚ), σύμφωνα με τους σκοπούς του νόμου 3905 που αφορά την Ενίσχυση κινηματογραφικής τέχνης. Η πολυνομία και η επαλληλότητα ή παραλληλότητα ευθυνών και αρμοδιοτήτων σίγουρα δεν θα προσφέρει καλές υπηρεσίες. Θα ήταν προτιμότερο τα σχετικά άρθρα του παρόντα νομοσχεδίου με όσα αντίστοιχα βρίσκονται με το νόμο 3905, τους σκοπούς του και τους φορείς που έχει οργανώσει, να ξαναϊδωθούνε με γνώμονα την υπαγωγή όλων σε ένα φορέα είτε στον νεότερο είτε στον παλαιότερο φορέα. Η δημιουργία του οικονομικού μέρους του Film Commission χωρίς το αντίστοιχο διοικητικό του μέρος, το οποίο βρίσκεται σε άλλο νόμο και σε άλλο φορέα σε καθεστώς υπό- λειτουργίας και υπό-στελέχωσης,(μόλις πρόσφατα προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την θέση του Διευθυντή του Τμήματος- που θα είναι και ο βοηθός του εαυτού του), δεν θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός επενδυτικού πλαισίου πλήρως οργανωμένου και ανταγωνιστικού ως προς τις γειτονικές χώρες, είτε προς τις χώρες της Μεσογείου. Ο ΕΚΟΜΕ είτε το ΕΚΚ με το γραφείου του Film Commission, ας ενωθούν με κάποιον τρόπο ως φορείς με το ίδιο αντικείμενα και ας έχουν συμβουλευτικά ένα Συμβούλιο Κινηματογραφιστών από επαγγελματίες χώρου κι όχι από δημοσιογράφους, ούτε από πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις του δημόσιου τομέα. Ας Ονομαστεί αυτό Α. Συμβούλιο Κινηματογραφίας.