Άρθρο 06 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής

Στο Γενικό Μέρος–Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 13 παράγραφο 1 του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται εδάφιο δ. ως εξής:
δ. Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Κεφαλαίου ΙΔ΄ του Ειδικού Μέρους του παρόντος υποβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:52 | Χρηστος Κωνσταντινου

  From: CL Productions
  Sent: Friday, March 3, 2017 11:38 AM
  To: info@clproductions.gr
  Subject: ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

  From: CL Productions [mailto:info@clproductions.gr]
  Sent: Friday, March 03, 2017 10:33 AM
  To: ‘Hellenic Film Academy Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου’
  Subject: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  Importance: High

  (Παρακαλώ πολύ να κοινοποιηθεί άμεσα προς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας Κινηματογράφου)

  Προς το Δ.Σ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

  Στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα είδα την συμμετοχή της ΕΑΚ στα σχόλια .

  Ως μέλος της ΕΑΚ ουδεμία πρόσκληση έλαβα για την μεταξύ των μελών της διαβούλευση, ώστε να προκύψουν προτάσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Ούτε όμως έλαβα κάποια ενημέρωση από το Δ.Σ για τις δικές του προτάσεις που προτίθεται να υποβάλει στη διαβούλευση, εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της.

  Ως ιδρυτικό μέλος που ήμουν παρών και ενεργός στην συνδιαμόρφωση του ιδρυτικού καταστατικού της, θεωρώ ότι η ενημέρωση των μελών της ΕΑΚ μέσω της διαβούλευσης δεν συνάδει με τις ιδρυτικές της αρχές αλλά και στην διαφύλαξη του κύρους της ως θεσμικού φορέα που παρεμβαίνει στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου χωρίς την συνυπογραφή οποιουδήποτε κλαδικού συλλογικού φορέα. Ιδρυτική της αρχή άλλωστε ήταν ότι δεν ετεροπροσδιορίζεται όπως για πρώτη φορά συνέβη και διαμορφώνει τις θέσεις της ανεξάρτητα και αυτόνομα από κλαδικούς συλλογικούς φορείς.

  Ερωτώ λοιπόν το Δ.Σ :

  1. Γιατί δεν ζήτησε τις απόψεις των μελών της ΕΑΚ ώστε μετά από σύνθεση το Δ.Σ να καταλήξει σε ουσιαστική παρέμβαση που εκφράζει την κινηματογραφική κοινότητα με το κύρος και την αξιοπιστία της ΕΑΚ;

  2. Εφόσον το Δ.Σ δεν ζήτησε απόψεις των μελών, ποιες ήταν οι δικές του συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τις οποίες ζητώ να μου γνωστοποιήσετε .

  Με λύπη μου τέλος διαπιστώνω ότι η ΕΑΚ έχει αποκλίνει από τις ιδρυτικές της αρχές επικαλούμενος την παρ. 2β) του άρθρου 19 και εξαντλείται στην «λαμπερή» συμμετοχή μας στην τελετή ανάδειξης των βραβείων.

  Κώστας Λαμπρόπουλος

  CL PRODUCTIONS

  Βριλησσού 65, 11476, Αθήνα /

  65 Vrilissou str,11476, Athens, Greece

  τηλ./tel 210-6412700, fax 210 6412709

  info@clproductions.gr
  

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:20 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Αναφορικά με τις από 9 Μαρτίου 2017, 12:54, προτάσεις της Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, όπως και άλλων συμμετεχόντων προσώπων και σωματείων του χώρου (EAK / PACT/ ETEKT κλπ), ας σημειωθούν τα ακόλουθα:

  Αναλώνεται πολύ χώρος για θέματα τα δεν σχετίζονται με το παρόν νομοσχέδιο, όπως τα θέματα του ωραρίου και ρύθμισής του αναφορικά με τις ωρες εργασία των μελών των συνεργείων, εξασφάλιση αδειών γυρισμάτων κλπ. Συμπεριφέρονται δε κάποιοι, ως να έχουν λυθει τα τόσα προβλήματα, ανεπάρκειες και αντιφάσεις του παρόντος νομοσχεδίου, ως να είχε ψηφισθεί και αυτό που απομένει να ήταν να ρυθμίσουμε τα ωράρια εργασίας, αμοιβές υπερεργασίας κλπ.
  Αυτο όμως δεν ισχύει, επομένως καλό θα ήταν να εστιάσουμε στο παρόν νομοσχέδιο, και τα εργασιακά να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

  Επίσης αναλώνεται πολύ χώρος για το αν το FILM COMMISSION, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί με τον 3905/2010 (Νόμος Γερουλάνου) στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ, έχουν γραφτεί πολλά σχόλια. Και εδω χαμένος χωρος και χρόνος. Υπάρχουν χώρες, που έχουν εντάξει παρόμοια νομοσχέδια σε ένα πλήρες και λειτουργικό FILM COMMISSION και άλλες, όπου λειτουργεί αυτονόμως. Το ελληνικό FILM COMMISSION ειναι ανύπαρκτο και δεν διαθέτει και το εξειδικευμένο και στελεχωμένο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σε τοσες σύνθετες διαδικασίες οικονομικής φύσης. Όταν αυτο γίνει ας αναλάβει να διεκπεραιώσει την φυσική του λειτουργία, δλδ την υποδοχή παραγωγών απο το εξωτερικό με πληροφόρηση χωρων γυρισμάτων και την αντίστοιχη διαδικασία διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων.
  Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κατάργηση του ΕΚΚ!
  Ο νόμος 3905/ 2010 υπάρχει ως νόμος του Κράτους, άρα και το FILM COMMISSION. Εκείνο που οφείλεται απο τον νομοθέτη να γίνει είναι ο υπό σχεδιασμό νόμος για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»,
  μετά την διαβούλευση αν είναι συμβατός με τους υπάρχοντες νόμους, που έχω προαναφέρει σε προηγούμενη εκτενή ανάρτησή μου, δηλαδή με την εθνική νομοθεσία αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, λαμβανοντας υπόψιν, εφόσον εμπίπτουν, και τους νόμους που έχουν αναφερθεί στις αναρτήσεις άλλων προσώπων και σωματείων που λαμβανουν μέρος στην εν λόγω διαβούλευση.

  – Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε πολλούς (πρόσωπα και σωματεία) στα σχόλια αναφορικά με τις ημεδαπές και αλλοδαπές (υπερ-)παραγωγές και ποιες απο αυτές θα εντάσσονται στον εδώ νόμο και τύχουν των προνομίων του θα πρέπει να υπενθυμιστεί σε όλους ο
  NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842, Αρ. Φύλλου 58, 23 Απριλίου 2010, http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D_3842-2010.pdf
  ΣΕΛΙΔΕΣ 59 (https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-58-2010-%CF%83%CE%B5%CE%BB-59.html ) και ακόλουθες στο άρθρο Άρθρο 73 («Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής / Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις., «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί……») και να μην συγχέονται αυτά με εκείνα στον τον νυν υπό διαβούλευση νόμο.
  Παρόλα αυτα θα πρέπει και ο Νομοθέτης να προσέξει, ωστε να μην υπάρχουν ασυμαβτότητες στον υφιστάμενο και στον υπο διαβουλεύση νόμο.

  – Θα ηθελα να προσθέσω για πολλούς (EAK/PACT/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ και άλλους συμμετέχοντες), που κάνουν εκτενή μνεία για κατηγορίες και νομική μορφή εταιρειών, που θα ειναι δυνατόν να τύχουν των προνομιών του νόμου, οτι ότι είναι ασύμβατη με την Νομολογία της ΕΕ η διατήρηση ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και ότι κανείς τους δεν κάνει μνεία για τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919, Αρ. Φύλλου 32, 2 Μαρτίου 2011, http://www.ish.gr/content/attachements.el/N.3919-2011.pdf
  «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως και την Τροποποίηση του Ν. 3919/2011 με τον Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4 και χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων, όπου αναφέρεται ρητά ότι «Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται: ….
  Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα…..
  Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

  16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης – Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)

  Αρα τόσο τα σωματεία, τα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση όσο και ο Νομοθέτης θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις περιοριστικές διατάξεις που προτείνουν (και υφίστανται ήδη στον κανονισμό προγραμμάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ), ώστε να μην αντίκεινται με την εθνική μας αλλά και την Νομοθεσίς της Ε.Ε. για την άρση των κλειστών επαγγελμάτων!!!

  Στα σχόλια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ζητείται: «Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.»
  Κάτι που ΔΕΝ πρέπει να γίνει ποτέ, γιατι ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ πλήρως να αξιολογηθει, εάν η εταιρεία παραγωγής έχει τηρήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες ρυθμίσεις και δεσμεύσεις της, για να τύχει την τελικής ταμειακής αντικαταβολής / επιστροφής φόρου που της αναλογεί. Ειδάλλως, αν τελικά η παραγωγή ΔΕΝ τηρήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα, θα τρέχει το ΕΚΟΜΕ να αναζητήσει τα καταβεβλημένα χρηματικά ποσά να του επιστραφούν; Το ΕΚΟΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αναλάβει τον ρόλο τράπεζας για να αντιμετωπίσει η εν λόγω ελληνική μικρή ή μεσαία επιχείρηση τα προβλήματα ρευστότητάς της και να υποκαταστήσει το τραπεζικό σύστημα. Σε όλες τις χώρες αυτο το θέμα δανεισμού και ρευστότητας των επιχειρήσεων, πριν την έναρξη, με την έναρξη και κατ.α την διάρκεια των γυρισμάτων το αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, που χορηγούν ενδιάμεση χρηματοδότηση μετά απ την κατάθεση, έλεγχο των υπογεγραμμένων συμβολαίων, του χρηματοδοτικου πλάνου κλπ στοιχείων της παραγωγής.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.»).
  Η οπτικοακουστική βιομηχανία του Χόλιγουντ θεωρεί τις κινηματογραφικές παραγωγές ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ και όχι καλλιτεχνικό.
  Ακόμα και οι ποροηγμένες χώρες της Δύσης και της Ε.Ε. και ΕΟΧ όσο και αν αποζητούν μέσω των συνθηκών GATT / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κλπ την εξαίρεση της κινηματογραφικής παραγωγής απο τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και έως ένα βαθμό το πετυχαίνουν, για να τυγχάνουν κρατικών επιδοτήσεων δεν παύουν να μεταχειρίζονται τις οπτικοακουστικές παραγωγές σε παρόμοια επενδυτικά προγράμματα ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ως σύνθετα ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και όρους χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων απο κρατικούς φορείς, τράπεζες κλπ.
  Ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί, και έτσι πρέπει να είναι, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και όχι καλλιτεχνικής έγκρισης από την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα – κάτι που φαίνεται ότι αποσκοπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – των εν λόγω υπερπαραγωγών που θα έρθουν απο το εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι θα δεχθεί μια υπερπαραγωγή απο το Χόλυγουντ να υποστεί το σενάριο που θα καταθέσεις τη βάσανο της καλλιτεχνικής έγκρισης της εγχωριας καλλιτεχνικής κοινότητας, για να τύχει των προνομίων του νόμου. Μάλλον αστειευόμαστε. Θα μεταναστεύσει στις άμεσα ανταγωνίστριες χώρες μας (και ειναι αρκετές), όπως γινόταν μέχρι σήμερα και καλύτερα να μην θεσπίσουμε τον εν λόγω νόμο με τετοιες αγκυλώσεις. Θα μπορούσαν ως συναξιολογητές στην επιτροπή του ΕΚΟΜΕ να ενταχθούν και 2 πρόσωπα που θα αποστέλλουν 1 το ΥΠΠΟΑ όσο και 1 το ΥΠΟΙΚ για να διευρύνουν τον διάλογο με καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά δεν θα πρέπει αυτά να αποτελουν την πλειοψηφία στην εν λόγω επιτροπή ή ΔΣ του ΕΚΟΜΕ.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων ΕΕΣ σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.»)
  προφανώς δεν έχει καταλάβει τον τρόπο που διενεργούνται διεθνώς οι παραγωγές!
  Έχω αναλύσει εκτενώς στην προηγούμενη μου αναλυτική ανάρτηση ότι ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα από την ΕΕΣ προτεινόμενα, πρεπει να ανασταλεί εντελώς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ με την μοριοδότηση, όπου αποτελεί η υποχρέωση των παραγωγών απο το εξωτερικό να αποπερατώσουν τις ταινίες τους μετα το πέρας των γυρισμάτων στην Ελλάδα! Αυτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν έγινε ποτε σε καμμια αντιστοιχη χωρς της Ευρώπης ή του εξωτερικού.
  Αν η ΕΕΣ επιθυμεί την πλήρη αποτυχία του παρόντος νομοσχεδίου ας επιμείνει σε αυτη την πρόταση. Προφανώς εχει παρεξηγήσει εντελώς η ΕΕΣ της φύση του παρόντος νομοσχεδίου για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]» και θεωρεί ότι ειναι κάποιοι πρόγραμμα απασχόλησης, επιμόρφωσης ή άλλης μορφής του ελληνικού Οργανισμού Απασχολήσεως Ελληνικού Δυναμικού ΟΑΕΔ για την απασχόληση της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, όλων των ειδικοτήτων! Πλανάται πλάνην οικτράν!
  Δεν είναι! Και να γινει κατι τέτοιο θα περιμένουμε για δεκαετίες ακόμα στην Ελλάδα την προσέλκυση μεγάλων υπερπαραγωγών απο το εξωτερικό.
  Άλλα ειναι τα μετρα που οφείλει να αναλάβει η Πολιτεία για να ανανήψει η απασχόληση στην ελληνικη κινηματογραφικής κοινότητα, αλλά αυτά εκφευγουν του παρόντος!
  Επαναλμβάνω εδώ χάριν διευκόλυνσης των αναγνωστών μέρος της ανάρτησης μου προ ημερών:
  Διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  Στην πρoοσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf
  Άρα για άλλη μια φορά και επειδή το θέμα ειναι εξαιρετικά σύνθετο, όπου πρέπει να ληφθούν πολλοί νόμοι και διατάξεις υπόψιν του νομοθέτη και της κινηματογραφικής κοινότητας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, προτείνονται τα ακόλουθα:
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:22 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 6
  Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχει στο εκτελεστικό και συμβουλευτικό σχήμα του ΕΚΟΜΕ και ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας παραγωγός προκειμένου να διευκολύνεται η ουσιαστική κατανόηση της διεθνούς αγοράς και η εύρυθμη λειτουργία του φορέα.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 00:08 | Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ

  Η υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης στο ΕΚΟΜΕ ικανοποιεί καταρχήν την ανάγκη ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδραστικών έργων. Το ΕΚΟΜΕ συγκεντρώνει για την ώρα το υφιστάμενο προσωπικό από το πρώην Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και το πρώην Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, φορείς που απορροφήθηκαν ως Διευθύνσεις της ΕΡΤ παλαιότερα. Φρονούμε ότι πριν βγεί η κοινή υπουργική απόφαση, το νέο ΕΚΟΜΕ οφείλει να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό με διεθνή εμπειρία παραγωγής για όλα τα μέσα υλοποίησης. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να συνεργαστεί και με άλλους φορείς για την υλοποίηση της επένδυσης (ΕΚΚ, ΕΡΤ, Film Commission,κλπ). Αποδίδουμε όμως ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη επεξεργασίας των φακέλων πριν την υλοποίηση του έργου από έναν ανεξάρτητο φορέα με διεπιστημονική προσέγγιση. Το ΕΚΟΜΕ έχει επίσης στόχο να διαχειριστεί στην Ελλάδα τη φύλαξη της οπτικοακουστικής παραγωγής, με υποχρέωση κατάθεσης οπτικοακουστικού αντιτύπου στο πρότυπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, θα είναι δηλαδή για τα οπτικοακουστικά έργα ότι ήταν παλαιότερα η Εθνική Βιβλιοθήκη για τα σενάρια. Υπό την οπτική αυτή, ίσως θα έπρεπε να φυλάσσονται και τα παραγόμενα μέσω του αναπτυξιακού νόμου έργα στο ΕΚΟΜΕ ως μέρος της ελληνικής οπτικοακουστικής μνήμης και να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και τα Πανεπιστήμια μέσω μιας Βιντεοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης.

 • 4 Μαρτίου 2017, 12:48 | Πάρης Καραγιώργος

  Αυτό που οφείλει να είναι ο κύριος σκοπός του Νομοσχεδίου ήδη βλέπω ότι υπάρχει, αφού στο πινακίδιο Β σαφώς αναφέρεται σε “Ελληνικές” παραγωγές όλων των ειδών: “υψηλής δυσκολίας”, “χαμηλού προϋπολογισμού”, πρώτη – δεύτερη ταινία σκηνοθέτη, νέας εταιρείας παραγωγής κλπ.

  Κάποιοι στην παρούσα διαβούλευση έχουν αναφερθεί στην καταβολή ποσών διαρκούντος του έργου, ιδιαίτερα για τις ελληνικές παραγωγές. Κατανοώ τις εγγενείς δυσκολίες , όμως αυτός είναι ο ρόλος του Ε.Κ.Κ.

  Ωστόσο καλό είναι απαλειφθούν τα κριτήρια δήθεν πρωτοεμφανιζόμενων κλπ. Η ενίσχυση να κατευθύνεται σε παραγωγές που αντέχουν την κριτική στα Διεθνή Φόρα, κι όχι για την αναπαραγωγή της της μετριότητας που αφορά την επιβίωση κάποιου στην Ελλαδίτσα που φεύγει.

  Να μην δημιουργηθεί άλλο ένα Ε.Κ.Κ. που θα μαθαίνει σε νέους σκηνοθέτες να εκφράζονται και σε μικρές εταιρίες να επιβιώνουν με τα ίδια κρατικά χρήματα. Αν και όταν είναι έτοιμοι, κι έχουν ένα όραμα πάνω σε ένα σενάριο, που ένας παραγωγός θέλει να επενδύσει, πρώτα ας γίνει η ταινία που σκέφτηκαν με τον καλύτερο τρόπο / συνεργασίες /συμπαραγωγές και με το αποτέλεσμα ανά χείρας, τα έγγραφα και τα παραστατικά ας Αιτηθούν την ενίσχυση.

  Αυτό το “Αμερικάνικο” μοντέλο, δεν είναι auteur, ωστόσο είναι αποτελεσματικό.

  Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες=Να ενισχύονται τα έργα που ήδη έχουν παραχθεί πρώτα και Μόνο! Δηλαδή να παίρνουν και οι Έλληνες παραγωγή “επιστροφή=ενίσχυση” επί δεδομένου τελικού αποτελέσματος=επί δεδομένου καλλιτεχνικού αποτελέσματος και οπωσδήποτε επί των πραγματικών εξόδων που έγιναν=σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει προ των γυρισμάτων με μέγιστη απόκλιση ± 5%. Μεγαλύτερη παραδεκτή απόκλιση θα σήμαινε ότι δεν είχαν σωστό σχεδιασμό από την αρχή, σωστή εκτέλεση, ή είχαν υπέρ κοστολογήσεις ή υπό κοστολογήσεις, και άρα όσα δεν συνάδουν με το αρχικό σχέδιο, δεν θα λάβουν ποσοστό ενίσχυσης.

  Το σύστημα των πόντων της μοριοδότησης είναι ένα άχρηστο γραφειοκρατικό κομμάτι για να απωθήσει και τους τελευταίους των δημιουργών να ασχοληθούν με έκφραση στον οπτικοακουστικό χώρο.

 • 3 Μαρτίου 2017, 20:04 | Dimitris Efstathiou

  Αξιότιμοι κυρίες κ κύριοι της PACT, διαπιστώνουμε πραγματικά την αγωνίας σας να εμφανιστείτε ως το προεξάρχον σωματείο κ ως οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κινηματογραφικου χωρου παρότι στην ιστοσελίδα σας δεν προκύπτει κάτι τετοιοι αλλα ουτε και απο την πράξη.
  Μια απλή ερώτηση σας θετουμε και θα θέλαμε μια απαντηση.
  Γιατι φυλλοροείτε σιγα σιγα στις αναρτήσεις σας;
  Ξεκινήσατε να ανεβάζετε αναρτήσεις αρχικά ως ΕΑΚ (=ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ) / PACT / ΣΑΠΟΕ (= Συνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων) από κοινού, λες κ εχετε κοινά συμφεροντα εσεις οι 2, δηλ.  PACT και ΣΑΠΟΕ με την ΕΑΚ, ακόλουθα ο ΣΑΠΟΕ  δεν εμφανίζεται αλλά μείνατε εσεις με την ΕΑΚ όλως περιέργως και τελικά εδω εμφανιζεστε μονοι σας ως PACT. Τι συμβαινει σχετικά με τις θέσεις αναφορικά με το νομοσχεδιο;
  Θα διαφωτίσετε την κινηματογραφική κοινότητα ως προς τις επιδιώξεις σας και απόψεις σας κ ακολούθως τον νομοθέτη, που διαβαζει τα σχόλια σας γιατι μας εχετε μπερδέψει με αυτες τις συμπεριφορές. Μιλάτε κ για τα 3 σωματεία, για εσας κ την ΕΑΚ…για ποιους τελος πάντων;
  Δεν χρειάζεστε φυσικά αναρτησιόμετρο…. για τις αναρτήσεις σας.

  Ευχαριστούμε θερμά. 
  Φιλικά,
  Δ.Ε.

 • 1 Μαρτίου 2017, 10:44 | ioannis xenos

  Η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ από το υπουργείο ΜΜΕ, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο του οπτικοακουστικού τομέα, και ειδικότερα για τις ταινίες -projects που έρχονται να γυριστούν στην Ελλάδα, είτε για τις διεθνείς παραγωγές με Ελληνική συμμετοχή, έρχεται σε σχετική σύγκρουση αρμοδιοτήτων, και θα βρεθεί ενδεχομένως σε δυσλειτουργία με τους οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί ή έστω επανιδρυθεί για το σκοπό αυτό(ΕΚΚ), σύμφωνα με τους σκοπούς του νόμου 3905 που αφορά την Ενίσχυση κινηματογραφικής τέχνης.

  Η πολυνομία και η επαλληλότητα ή παραλληλότητα ευθυνών και αρμοδιοτήτων σίγουρα δεν θα προσφέρει καλές υπηρεσίες. Θα ήταν προτιμότερο τα σχετικά άρθρα του παρόντα νομοσχεδίου με όσα αντίστοιχα βρίσκονται με το νόμο 3905, τους σκοπούς του και τους φορείς που έχει οργανώσει, να ξαναϊδωθούνε με γνώμονα την υπαγωγή όλων σε ένα φορέα είτε στον νεότερο είτε στον παλαιότερο φορέα.
  Η δημιουργία του οικονομικού μέρους του Film Commission χωρίς το αντίστοιχο διοικητικό του μέρος, το οποίο βρίσκεται σε άλλο νόμο και σε άλλο φορέα σε καθεστώς υπό- λειτουργίας και υπό-στελέχωσης,(μόλις πρόσφατα προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την θέση του Διευθυντή του Τμήματος- που θα είναι και ο βοηθός του εαυτού του), δεν θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός επενδυτικού πλαισίου πλήρως οργανωμένου και ανταγωνιστικού ως προς τις γειτονικές χώρες, είτε προς τις χώρες της Μεσογείου.
  Ο ΕΚΟΜΕ είτε το ΕΚΚ με το γραφείου του Film Commission, ας ενωθούν με κάποιον τρόπο ως φορείς με το ίδιο αντικείμενα και ας έχουν συμβουλευτικά ένα Συμβούλιο Κινηματογραφιστών από επαγγελματίες χώρου κι όχι από δημοσιογράφους, ούτε από πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις του δημόσιου τομέα. Ας Ονομαστεί αυτό Α. Συμβούλιο Κινηματογραφίας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:22 | ΕΑΚ / PACT

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

  Η πρόταση μας είναι να προστεθεί στην νέα παρ. δ…

  δ. Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Κεφαλαίου ΙΔ΄ του Ειδικού Μέρους του παρόντος υποβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), ανάλογα με την κάτωθι κατηγοριοποίηση.

  Α. Μεγάλες Παραγωγές
  Β. Μεσαίες Παραγωγές
  Γ. Μικρές Παραγωγές

  Εξετάζονται δε από διαφορετικές επιτροπές οι οποίες έχουν την εμπειρία και την γνώση του αντικειμένου.