• Με δεδομένο ότι σωστά προβλέπεται ενδελεχής έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στα έξοδα παραγωγής πριν την επιστροφή του φόρου, προτείνεται οι εταιρίες δικαιούχοι να τηρούν υποχρεωτικά λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας. Ακόμα -με δεδομένο ότι η ίδρυση μιας ΙΚΕ πλέον απαιτεί στην Υ.Μ.Σ. όχι περισσότερο από μια ώρα και ελάχιστο κόστος- να μην επιτρέπεται σε εταιρίες υπό ίδρυση να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια. Ακόμα, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική (όπου δημιουργείται μια Special Purpose Company με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου), θα πρέπει να επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις ενίσχυσης και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού, που θα τηρούν υποχρεωτικά όμως λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας. Εδώ θα επαναφέρουμε το ζητούμενο των ενώσεων παραγωγών για την τήρηση Μητρώου Παραγωγών (σύμφωνα με προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης) γεγονός που θα επιτρέψει στην ταχύτερη εφαρμογή όλων των διαδικασιών έλεγχου, καταθέσεων, εγκρίσεων και εκταμίευσης.