• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΣΕΠΚΤΒ&Π' | 17 Ιουνίου 2020, 14:30

    - Στο πρόγραμμα επενδύσεων δεν πρέπει να συμπεριληφθούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί γιατί δεν ασκούν ως κύριο επάγγελμα αυτό του παραγωγού, είναι μεταδότες προγράμματος (broadcasters) και για αυτό το λόγο η χρηματοδότηση τους έρχεται σε σύγκρουση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα υπέρ της ενίσχυσης των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών προγραμμάτων τα οποία τονίζουν ιδιαίτερα την κοινοτική θέληση να ενισχύουν τους ανεξάρτητους παραγωγούς χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ειδικότερα την παραγωγή προγράμματος. - Ο ως άνω περιορισμός πρέπει να ισχύει και για εταιρίες παραγωγής ή εκτελεστές παραγωγής που παράγουν πρόγραμμα για τουλάχιστον έναν τηλεοπτικό σταθμό με ποσοστό κύκλου εργασιών άνω του 60 % ανά έτος (κριτήριο ελεγχόμενης επιχείρησης από τ/ο) ή που ελέγχονται στο μετοχικό σχήμα από τηλεοπτικούς οργανισμούς ή από άτομα που μετέχουν στο κεφάλαιο και στην διοίκηση τηλεοπτικών σταθμών. - Να σημειώσουμε επίσης ότι εκτός από την ΕΡΤ σχεδόν όλοι οι Τηλεοπτικοί σταθμοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής με το 1,5 % επί του κύκλου εργασιών ετησίως. - Ενδεχομένως, θα μπορούσε ο νομοθέτης να επιτρέψει την χρηματοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΟΜΕ μόνο στην περίπτωση, αποκλειστικά, παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών με σκοπό την διάθεση του 1,5 % επί του κύκλου εργασιών για αυτό το σκοπό, αλλά όχι την χρηματοδότηση τηλεοπτικών σειρών και σήριαλ. - Η επένδυση / παραγωγή και η σχετική οικονομική ενίσχυση της συγκεκριμένης ταινίας με την διάθεση του 1,5 % θα πρέπει να είναι δεσμευμένη στην υποχρεωτική προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες με προβολή σε θεατές που έχουν καταβάλει εισιτήριο. - Κατά την άποψη μας η τυχόν συμμετοχή τηλεοπτικών σταθμών στο πρόγραμμα του ΕΚΟΜΕ για την παραγωγή σήριαλ κτλ. αποτελεί άμεση επιδότηση και αντίκεται στο ενωσιακό δίκαιο.