• Σχόλιο του χρήστη 'Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας' | 17 Ιουνίου 2020, 14:07

    Καλωσορίζουμε τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις. Είναι πολύ σημαντική και καθοριστική η ένταξη και στήριξη της κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. Η πρόταση μας είναι ότι το ποσό επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται, θα μπορούσε να είναι μικρότερο, ώστε να βοηθήσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, όσο το δυνατόν περισσότερους δημιουργούς. Επίσης θεωρούμε ότι χρειάζεται σχεδιασμός περαιτέρω στήριξης της διανομής της μικρού μήκους ταινίας τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα εναλλακτικά κανάλια διανομής.