• Σχόλιο του χρήστη 'E.T.E.K.T.-O.T.' | 1 Μαρτίου 2017, 22:35

    Η Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) βρίσκει θετική τη προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και ελπίζουμε στη σύντομη θεσμοθέτηση και του film commission από τους αρμόδιους φορείς. Στον ανοικτό διάλογο προσθέτουμε τα εξής: 1) Στον Πίνακα Α, Κατηγορία Β, Βασικοί Συντελεστές, στη παράγραφο Β.2 είναι απαραίτητο να προστεθεί η ειδικότητα του ηχολήπτη, ο οποίος αποτελεί βασικό συντελεστή στη παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. 2) Ο ΕΚΟΜΕ πρέπει να απαρτίζεται και από εξειδικευμένο προσωπικό του οπτικοακουστικού χώρου και να συνεργάζεται με φορείς που ανήκουν στον τομέα αυτόν. 3) Για να διασφαλιστεί η πιστότητα του παραγόμενου οπτικοακουστικού έργου πρέπει να υπάρξει μητρώο παραγωγών και μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών συντελεστών. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) έχει εισηγηθεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών, για λόγους ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα εξής: «Εισήγηση για απασχόληση εργαζομένων πέραν του οκταώρου ΜΟΝΟ για τεχνικούς κινηματογράφου – τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που παρέχουν περιστασιακή – εξαρτημένη εργασία: Προτείνεται για επενδυτικούς / ανταγωνιστικούς λόγους και με γνώμονα την παγκόσμια αγορά εργασίας, καθεστώς (10) δεκάωρου ή (12) δωδεκάωρου, όπως ισχύει παγκοσμίως, με βάση πάντα το οκτάωρο, προσμετρώντας αυτές ως υπερωριακές ώρες και μετά από αίτηση του παραγωγού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ για υπερεργασία σε συγκεκριμένο έργο. Σημείωση: Η 1 ώρα εκ των 12 είναι παύση εντός του ωραρίου για προσφερόμενο γεύμα εργασίας προς όλο το συνεργείο, τους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες βοηθητικούς (το γεύμα ισχύει και σήμερα, όπου στο 8ωρο είναι ½ ώρα διάλειμμα).»