• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 2 Μαρτίου 2017, 08:06

    5.Με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς του παρόντος, το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχή των επιχειρήσεων παραγωγής και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων. 1. Να οργανωθεί και να αναρτηθεί μια βάση δεδομένων της πολυνομίας και των ρυθμίσεων που έχουν υπάρξει. πχ: Οι περισσότεροι αναφερόμενοι σε γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ, αγνοούν την κείμενη νομοθεσία, και βρίσκονται στην ομίχλη της άγνοιας. Θεωρούν κάτι ως δύσκολο μη γνωρίζοντας ότι η σωστή προετοιμασία και οργάνωση φέρνουν το καλό και γρήγορο αποτέλεσμα. 2. Να γίνουν οι ρυθμίσεις και οι εγκύκλιοι για την βέλτιστη αλληλοενημέρωση των τοπικών γραφείων ή διευθύνσεων εφαρμογής. 3. Να ληφθούν πάγιες αποφάσεις, οπότε η εφαρμογή τους να μην "ανεβαίνει" μέχρι κάποιον υπουργό, αλλά να εκτελείται από Υπηρεσιακούς παράγοντες/βάση νόμου τάδε/βάση εγκυκλίου τάδε/βάση προηγούμενης απόφασης κατά το ίδιο αίτημα. πχ: Δεν χρειάζεται η άδεια κινηματογράφησης στην Ακρόπολη να απαιτεί την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού-ούτε Καν του Γενικού Γραμματέα, αφού την γνωμοδότηση θα κάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων και το Κ.Α.Σ. θα πάρει την απόφαση α)ναι ή β)όχι, βάση της νομοθεσίας/βάση των εγκυκλίων/σε σχέση με το αιτούμενο και /σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις που έχουν παρθεί για όμοια αιτήματα..... άραγε γιατί να "ανέβει" η απόφαση του ΚΑΣ άλλα 2 επίπεδα εξουσίας, αντί να "κατέβει" μία πάγια οδηγία αντιμετώπισης αντίστοιχων αιτημάτων και με τις δέουσες οδηγίες για συμμόρφωση σε συστάσεις-προαπαιτούμενα που έχει ήδη λάβει απόφαση το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ?(δεν "κλείνει" το μνημείο για την προσέλευση του κοινού, παρά μόνο ...... μετά από ειδικό αίτημα και ενημέρωση πχ 3 μηνών) Αλήθεια στην περίπτωση Ομπάμα-Visit Acropolis, με ποιο αίτημα "έκλεισε" όλος ο βράχος προς το κοινό? Ποια ήταν η απόφαση? ποιο ήταν το αίτημα? ποια ήταν η ταχύτητα προσπέλασης των διαδικασιών? ή μήπως κατ' εξ αίρεσιν..... έγινα κάποιες διαδικασίες? Μήπως αλήθεια αυτό δεν είναι που πρέπει να μάθουν σε όλο τον Δημόσιο Τομέα στα κατά τόπους γραφεία/διευθύνσεις και σε σχέση με σχετικές άδειες ότι θα αντιμετωπίσουν αιτήματα "κατ' εξ αίρεσιν"-με την νομιμοποιητική ισχύ πάγιων εντολών αντιμετώπισης. Αλλά αυτό γίνεται μόνο από εξειδικευμένους στον χώρο και με διάρκεια χρόνων στο αντικείμενο κι όχι από δημοσιογράφους/πολιτικά πρόσωπα σε κρατικά πόστα και διευθύνσεις "ημετέρων". Η στελέχωση και επένδυση στο προσωπικό είναι το Α και το Ω, πέραν του εξ'ορθολογισμένου νομικού και σύγχρονου πλαισίου.