• Σχόλιο του χρήστη 'Xριστίνα Σπυροπούλου' | 2 Μαρτίου 2017, 15:44

    Εξαιρετικές οι παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων, και ειδικότερα της ΕΑΚ/PACT, για έναν πολυαναμενόμενο και καλοδεχούμενο νόμο. Για μια πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη απόδοση και εφαρμογή, θα πρότεινα να αποφευχθούν οι αφηρημένες παραπομπές σε διατάξεις άλλων νόμων και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο αυτούσιες οι διατάξεις που θα τυγχάνουν εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί μια πλήρης, κατανοητή και διαυγής απόδοση και μετάφραση του νόμου που θα εξυπηρετεί τους ξένους υποψήφιους επενδυτές, καθώς θα προλαμβάνονται όλες οι απορίες που θα ανακύπτουν από την παραπομπή σε άλλα νομοθετήματα, όπως καταδεικνύεται και από τα σχόλια των καλών συναδέλφων. Παράλληλα, δεν θα καθίσταται αναγκαία για τους ξένους επενδυτές η λειτουργικά προβληματική και ενδεχομένως χρονοβόρος αναζήτηση των ρυθμίσεων των νόμων, που θα αφορούν οι παραπομπές, και μάλιστα σε μεταφρασμένο κείμενο. Εναλλακτικά, προς εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, θα μπορούσε η Ε.Κ.Ο.ΜΕ. να μεριμνήσει για τη σύνταξη μία Λευκής Βίβλου, ως λειτουργικό εγχειρίδιο, που θα ενσωματώνει τις διατάξεις των ήδη υφιστάμενων νόμων, που θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον εφαρμογής (και οι οποίες δεν θα αναφέρονται αυτούσιες στο νέο νόμο), μαζί με την μετάφρασή τους σε επιλεγμένη γλώσσα ή γλώσσες. Συγχαρητήρια σε όλους για τη θετική πρωτοβουλία, μέσα από την οποίαν καλλιεργείται ένα πλαίσιο οράματος και αισιοδοξίας!