• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΛΕΠΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2020, 21:25

    - Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app στην οποία σίγουρα θα συμπεριληφθεί η ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου ανά περιφέρεια, να συνδεθεί με ξενοδοχεία ανά περιφέρεια βάσει των πρωτοκόλλων που τηρούν αλλά να συμπεριληφθεί και η άμεση επικοινωνία με φορείς όπως είναι οι σύλλογοι επαγγελματιών και ξενοδοχείων ανά περιφέρεια.