9.15. Τουρισμός

9.15.1.Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει με πάνω από το 20% του ΑΕΠ στην οικονομική δραστηριότητα και παράλληλα απασχολεί το 25% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, αποτελώντας το βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Αναπτυσσόμενος με τριπλάσιο ρυθμό από τους υπόλοιπους τομείς, συμπαρασύρει στην ανάπτυξη τους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παρά την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία έτη σε σχέση με την αξιοποίηση ΤΠΕ στον χώρο του ελληνικού τουρισμού και τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουριστικού κλάδου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενος με τις τουριστικά προηγμένες χώρες της Ε.Ε. Το «ψηφιακό έλλειμμα» του ελληνικού τουρισμού καταδεικνύεται στη μελέτη της Oxford Economics, το 2017, σημειώνοντας πως μόλις το 17% των τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα (έναντι του 56% άλλων χωρών της Ε.Ε.) προέρχεται από κρατήσεις που έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί μέσω του Διαδικτύου[1].

Παράλληλα, η επίδραση καταλυτικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η επικράτηση διεθνών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων, ηλεκτρονικής διαχείρισης κρατήσεων και οργάνωσης ταξιδιών, αλλάζει δραστικά το χάρτη των υπηρεσιών τουρισμού. Επιπροσθέτως, το όλο οικονομικό σύστημα του τουρισμού δείχνει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε γειτονικές χώρες ή σε περιοχές με ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα ή σε καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID-19.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας και διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας, τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και τον επανασχεδιασμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η στρατηγική για την εκπλήρωση των στόχων αυτών αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες που αφορούν σε :

 • ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι του στη χώρα μας.
 • προώθηση του τουριστικού προϊόντος εμπλουτίζοντας το ψηφιακό υλικό για τη χώρα, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές και συνεργασίες με παρόχους από τον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη ενίσχυση του τομέα για την αξιοποίησή του.
 • αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη διοικητική υποστήριξη του τουριστικού τομέα, εστιάζοντας σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανάλυσης δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικής.

 

9.15.2. Έργα

Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου

Σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί η δημιουργία ελκυστικών ψηφιακών εφαρμογών, ιστότοπων και ψηφιακών προωθητικών ενεργειών που παρέχουν ουσιαστικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Βασικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών, αποτελεί η χρήση υψηλής ψηφιακής ποιότητας πρωτογενούς υλικού, όπως φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, επιστημονικές τεκμηριώσεις και περιγραφές σε συχνά ομιλούμενες γλώσσες.

Για το λόγο αυτό η ανοιχτή διάθεση υψηλής ποιότητας και αισθητικής ψηφιοποιημένου περιεχομένου σχετικά με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της χώρας, θα ενισχύσει και θα διευκολύνει την παραγωγή εφαρμογών, δικτυακών τόπων, προωθητικών ενεργειών και δημοσιογραφικών οδοιπορικών για τον τουρισμό. Το ανοιχτά διατιθέμενο ψηφιακό υλικό αναμένεται να εμπνεύσει τηημιουργικότητα και τη φαντασία αυτών που υλοποιούν εφαρμογές και ψηφιακές δράσεις και παράλληλα να διαχυθεί στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας πολλαπλασιαστικά την προβολή και την ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος .

Το περιεχόμενο θα τηρείται σε ψηφιακό αποθετήριο, θα είναι γεωεντοπισμένο (geotagged) και θα έχει ευρετηριαστεί κατάλληλα, ώστε να διευκολύνονται η πλοήγηση και οι αναζητήσεις. Λόγω του πλήθους και της εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων καθώς και των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ήλιος-θάλασσα, γαστρονομικός, γενεαλογικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, ευεξίας, ιατρικός, ιαματικός, τρίτης ηλικίας, εκπαιδευτικός, συνεδριακός, αγροτουριστικός, φυσιοδιφικός, πεζοπορικός, ορεινός, χειμερινός, αθλητικός κ.ά.) είναι αναγκαία η παραγωγή περιεχομένου ανά θεματικές περιοχές.

 

Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Μια δέσμη έργων στοχεύει στην ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος μέσω της διαδικτυακής πύλης visitgreece.gr, ώστε να αποκτήσει η χώρα ολοκληρωμένο κανάλι προώθησης, προβολής και πωλήσεων του συνολικού φάσματος των προορισμών, υπηρεσιών και θεματικών του με δημιουργία του αντίστοιχου περιεχομένου. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν:

 • Εκσυγχρονισμό του διαδικτυακού τόπου του Ε.Ο.Τ. που αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ελληνικού τουρισμού με εφαρμογές τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, αποθήκευσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και cloud computing.
 • Δημιουργία σύγχρονου, επικαιροποιημένου αρχικού περιεχομένου (κείμενα – φωτογραφίες – video) για τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ. και τις αντίστοιχες εφαρμογές σε ελληνικά και αγγλικά. Επιπρόσθετα, Μετάφραση- απόδοση του περιεχομένου σε οκτώ (8) γλώσσες (πλέον της ελληνικής και αγγλικής).
 • Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων – τεχνολογική υποδομή για εφαρμογές στα περίπτερα του Ε.Ο.Τ. που συμμετέχουν σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης προϊόντων ανά θεματική μορφή και προορισμό.
 • Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη με αναφορά/επισήμανση όλης της σχετικής πληροφόρησης που αναζητά ο ταξιδιώτης/επισκέπτης. Σύντομο story-telling για τον προορισμό. Ενδεικτικά, θα αποτυπώνονται πόροι τουριστικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τις Περιφέρειες αλλά και Πύλες εισόδου, Πολιτιστικοί Πόροι, Υποδομές ειδικών μορφών/ δραστηριότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Τέλος, η εφαρμογή θα διαθέτει φιλικό περιβάλλον για άτομα με αναπηρία.

 

Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει ως στόχους:

 • Τη συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου (realtime data) για την πανδημική νόσο COVID-19 ανά Περιφέρεια/προορισμό στην Ελλάδα.
 • Τη σύνδεση με ξενοδοχεία αναφοράς
 • Την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το καθεστώς που ισχύει από τη χώρα προέλευσης του ταξιδιώτη που επιθυμεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα και τα συνακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφα.
 • Την ενημέρωση για τα νοσοκομεία αναφοράς, τις υγειονομικές υπηρεσίες, χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες ανά περιοχή σε σχέση με τον COVID-19.
 • Τη δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία.
 • Τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαδραστικότητας με τον επισκέπτη, η παροχή πιο έξυπνης και εξειδικευμένης εμπειρίας στον επισκέπτη, βελτιστοποίηση και μείωση χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα ιδιωτών, επαγγελματιών και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε., βελτιστοποίηση της διαχείρισης περιεχομένου.

 

Πλατφόρμα γαστρονομικού χάρτη

Το προτεινόμενο έργο καλείται να δώσει λύση στην απουσία ποιοτικού περιεχομένου αναφορικά με τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να προέρχεται από αξιόπιστη πηγή με καθολική αναγνώριση τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο κοινό και να είναι δημόσια διαθέσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο με εύκολο τρόπο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Το πλήθος και η εξειδίκευση των τουριστικών προϊόντων καθώς και η ποικιλία ειδών τουρισμού (καλοκαιρινός, γαστρονομικός, γενεαλογικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, ευεξίας, ιατρικός, αθλητικός κ.α.) απαιτούν τη συγκρότηση εξειδικευμένου θεματικού περιεχομένου. Στο παρόν έργο πραγματοποιείται η λήψη υπηρεσιών για τη συγκρότηση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από ιδιώτη πάροχο με αντικείμενο τον γαστρονομικό τουρισμό. Το περιεχόμενο θα παρέχεται ανοιχτό σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων προβολής τουριστικών προορισμών και διαδρομών, widgets, apps, δημοσιογραφικών οδοιπορικών κ.λπ..

 

Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές για την ανάδειξη του προσβάσιμου χαρακτήρα του τουρισμού στην Ελλάδα

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ιστοτόπου και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης και πλοήγησης ατόμων με αμαξίδιο/αναπηρία. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα και τις διευκολύνσεις σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) που παρέχονται σε δημόσιους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα, πανελλαδικά.

Η εφαρμογή θα απαντά ερωτήματα με βάση την τοποθεσία και θα παρέχει πληροφορία και καθοδήγηση στα άτομα με αναπηρία καθώς και στους συνοδούς τους σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να κινηθούν και να περιηγηθούν σε πόλεις και παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας μας. Θα δίνονται επίσης πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από καταλύματα και τουριστικές επιχειρήσεις πανελλαδικά. Για την πρόσβαση και περιήγηση σε δημόσιους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Τα δεδομένα σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία που θα παραχθούν και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, θα είναι διαθέσιμα ανοιχτά σε σχετικό αποθετήριο (βλ. έργο «Ψηφιοποιήσεις για τον Ελληνικό Τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση του περιεχομένου»). Η πρόσβαση στην εφαρμογή και στο δικτυακό τόπο και οι παρεχόμενες λειτουργίες θα πραγματοποιούνται τηρώντας την ανωνυμία του χρήστη, ενώ τα δεδομένα της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την εφαρμογή (π.χ. ερωταποκρίσεις) θα είναι διαθέσιμα στην «Πλατφόρμα ευφυούς τουρισμού» που περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ιστότοπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές, για την παροχή συστάσεων και ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε οικογένειες, παιδιά και συνοδούς, αναφορικά με προορισμούς, δραστηριότητες και αξιοθέατα φιλικά για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Η εφαρμογή θα απαντά ερωτήματα χρηστών κυρίως με βάση την τοποθεσία, παρέχοντας συστάσεις και πληροφορίες για επισκέψιμους χώρους και δραστηριότητες (π.χ. μουσεία, θεματικά πάρκα, θεάματα, ψυχαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες) που είναι φιλικές και ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά. Η εφαρμογή μέσω των συστάσεων θα φέρνει σε επαφή και γνωριμία τους μικρούς επισκέπτες με τον κάθε τόπο, τις ιδιαιτερότητες και την ιστορία του.

Τα δεδομένα γύρω από τη θεματική «Παιδί-Οικογένεια», που θα παραχθούν και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, θα είναι διαθέσιμα ανοιχτά σε σχετικό αποθετήριο (βλ. έργο «Ψηφιοποιήσεις για τον Ελληνικό Τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση του περιεχομένου»). Η πρόσβαση στην εφαρμογή και το δικτυακό τόπο και οι παρεχόμενες λειτουργίες θα πραγματοποιούνται τηρώντας την ανωνυμία του χρήστη, ενώ τα δεδομένα της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την εφαρμογή (π.χ. ερωταποκρίσεις) θα είναι διαθέσιμα στην «Πλατφόρμα ευφυούς τουρισμού» που περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

 

Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Το έργο αφορά στη συγκέντρωση δεδομένων για την ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, όπως δρομολόγια μεταφορών (ακτοπλοϊκά, ΚΤΕΛ, αεροπορικά), ωράριο αρχαιολογικών χώρων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κ.ά., ενώ το έργο θα περιλαμβάνει επίσης λειτουργικότητα έρευνας ικανοποίησης. Στο πλαίσιο του συνεχούς εμπλουτισμού του visitgreece.gr περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών, όπως η δημιουργία πλατφόρμας για την οργάνωση προσωποποιημένων ταξιδιών και διαδρομών και η ανάπτυξη ψηφιακής λύσης για την ανάδειξη της χώρας ως ελκυστικού προορισμού για Ιαματικό Τουρισμό.

 

Δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού

Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύπλοκο οικοσύστημα το οποίο παρέχει προς τον επισκέπτη υπηρεσίες διαμονής, εστίασης, ψυχαγωγίας και μεταφορών μεριμνώντας παράλληλα για την ασφάλεια και την υγεία του. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αναγκαία η συγκρότηση πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού με σκοπό την τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικής και κατευθύνσεων για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών επεξεργασμένης πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και την παροχή ανοικτών δεδομένων προς τις επιχειρήσεις και την ερευνητική κοινότητα.

Η πλατφόρμα ευφυούς τουρισμού θα υποστηρίζεται από αποθετήριο γεωχωρικών δεδομένων με πληθώρα δεδομένων από διαφορετικές πηγές και θα παράγει δείκτες και οπτικοποιημένη πληροφορία με τη χρήση τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων και εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας. Θα αποτελεί μια δράση εθνικής εμβέλειας και δύναται να έχει εταίρους τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς. Η συλλογή και η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων θα έχει ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών και μοντέλων πρόβλεψης για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, θα παρέχει τη δυνατότητα για προγνωστικά μοντέλα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα και τη διαμόρφωση εταιρικής η εθνικής στρατηγικής.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η παρακολούθηση και η συνδιαμόρφωση πολιτικής με τους λοιπούς φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό θα συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές που λειτουργούν ως καταλύτες για την τουριστική ανάπτυξη και αφορούν στην ενέργεια, στο νερό, τη συνδεσιμότητα, στις υποδομές μεταφορών, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διαχείριση απορριμμάτων, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην ασφάλεια, στην υγεία καθώς και στο πολιτισμικό και φυσικό κεφάλαιο.

 

Εθνικό Παρατηρητήριο για την επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Το έργο φιλοδοξεί να παρέχει μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων καταγραφής των δεδομένων του τουριστικού κλάδου, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών στον τουρισμό με βάση πραγματικά δεδομένα. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης αξιοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, αλλά και τα πορίσματα της έρευνας τουριστικής αγοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του τουρισμού. Προβλέπεται η δημιουργία μίας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με δυναμικό περιεχόμενο με δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, διαμοιρασμού και οπτικοποίησης δεδομένων, η απεικόνιση μέσω ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος σε έναν διαδραστικό χάρτη όλων των δεικτών και η στατιστική επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων. Η πλατφόρμα θα τροφοδοτείται από τον Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού, το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλους Φορείς Παροχής Δεδομένων. Μέσω της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς πρωτοβουλίες και δίκτυα, θα επιτευχθεί η εναρμόνιση του τουρισμού με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, η συστηματική καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στον τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας κάθε συνεργασία με φορείς συλλογής δεδομένων για τον τουρισμό, καθώς και νέα εργαλεία καταγραφής, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

 

Δημιουργία πλατφόρμας e-MHTE και διαλειτουργικότητα με μητρώα και συστήματα του Δημοσίου

Το ΜΗΤΕ αποτελεί μια βάση δεδομένων των αδειοδοτημένων τουριστικών επιχειρήσεων σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. Το υφιστάμενο Μητρώο, περιλαμβάνει μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (όπως Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, κ.ά.).

Για τη διοικητική εξυπηρέτηση αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της λειτουργίας του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ. Στην πλατφόρμα θα μεταπέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) με σκοπό να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες. Θα υποστηρίζονται πλήρως ηλεκτρονικά η έκδοση νέων αδειών λειτουργίας καθώς και η ανανέωση υφιστάμενων, περιλαμβάνοντας τα πλήρη στοιχεία τόσο της τουριστικής επιχείρησης όσο και του γεωχωρικού προσδιορισμού της.

Το e-MHTE θα διαλειτουργεί με το ΠΣ notifybusiness.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την αποτύπωση της προσφοράς του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και με τα συστήματα του ΓΕΜΗ, της ΑΑΔΕ, των εμπλεκόμενων επιμελητηρίων κ.ά. εφαρμόζοντας την πρακτική «μόνον άπαξ» (once only). Προβλέπεται επίσης η  διαλειτουργικότητα με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων που θα εγγραφούν στο σύστημα.

 

Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας

Υλοποίηση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής των αφίξεων και των αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας διαδικτυακά, μέσα από ένα μοναδικό σημείο. Το σύστημα θα συμβάλει στην άμεση συλλογή στοιχείων για τις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα καθώς και στην επιβολή του φόρου διαμονής. Κρίνεται ότι το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά:

 • στην αυτοματοποιημένη καταγραφή και επικαιροποίηση των επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα της χώρας
 • στην ψηφιοποίηση του συστήματος εγγραφής των επισκεπτών (check-in) όλων των τουριστικών καταλυμάτων και, επομένως, στη βελτίωση της διαχείρισης των καταλυμάτων
 • στην ανάλυση δεδομένων και στην εκπόνηση στατιστικών εκθέσεων για την τουριστική κίνηση στους προορισμούς: τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται στο σύστημα θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της τουριστικής κίνησης.
 • στον υπολογισμό και στον έλεγχο καταβολής του φόρου διαμονής.

 

Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων και χωροθέτησης τουριστικών λιμένων, αναγνώρισης των ιαματικών πηγών και των αρχείων θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επιχειρησιακή λειτουργία των δύο πυλώνων δημόσιας τουριστικής πολιτικής του Ελληνικού Δημοσίου. Η επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και στην πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών, η μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους και η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των λειτουργιών εποπτείας και ελέγχου αποτελούν άμεσα οφέλη της σχεδιαζόμενης ψηφιοποίησης.

 

Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

Το έργο περιλαμβάνει αφ’ ενός την εγκατάσταση υποσυστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων και αφετέρου την εγκατάσταση και χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων. Για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών απαιτείται αφ’ ετέρου η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, ώστε να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των Π.Υ.Τ. στη διαμόρφωση της παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος, σε περιφερειακό επίπεδο. Η διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών με την κεντρική υπηρεσία, αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων. Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση του υφιστάμενου αρχειακού υλικού, αυτή θα διευκολύνει τον επιτόπιο έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα κλιμάκια ελέγχου θα αποκτήσουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο της ελεγχόμενης επιχείρησης μέσω φορητής ταμπλέτας (tablet), στην οποία θα καταχωρίζονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος για την πληροφόρηση των επισκεπτών

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος που θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό (τουρίστες, πολίτες κ.λπ.) βασισμένο σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται σε έναν μηχανισμό επικοινωνίας (Chatbot) που λειτουργεί μέσω προσωπικών εφαρμογών επικοινωνίας (Messenger, Viber, κ.λπ.) Η εφαρμογή θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, η οποία θα καλύπτει όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις δημοφιλείς εφαρμογές επικοινωνίας. Η βασική διεπαφή μεταξύ συστήματος και κοινού θα είναι το chatbot, το οποίο θα αναγνωρίζει τη γλώσσα ομιλίας (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά κ.λπ.) και θα παρέχει δομημένες απαντήσεις στην ίδια γλώσσα. Το σύστημα θα διασυνδεθεί με πολλές πηγές, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων πληροφοριών.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, σημαντικές (τουριστικές) πληροφορίες θα παρέχονται με γρήγορο και απλό τρόπο και επίσης θα παρέχονται πολλές χρήσιμες υπηρεσίες, όπως:

 • Αποτελεσματική αναζήτηση για τουριστικά αξιοθέατα.
 • Πληροφορίες σχετικά με αποστάσεις ταξιδίων, ναύλους, εισιτήρια.
 • Πληροφορίες, όπως ωράρια λειτουργίας.
 • Χάρτες, προσβασιμότητα κ.λπ..
 • Πληροφορίες σχετικά με μέσα μεταφοράς.
 • Υποβολή ερωτήσεων / καταγγελιών.
 • Χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρεχόμενης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
 • Συχνές ερωτήσεις σχετικά με εστίαση, διασκέδαση κ.λπ..

Επίσης, θα μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σχετικά με:

 • Νέες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
 • Θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, θεματικές εκδηλώσεις κ.λπ..
 • Απεργίες, στάσεις εργασίας και τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν συγκεκριμένες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή τουριστικούς προορισμούς.
 • Πληροφορίες για δρομολόγια αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων.
 • Συνεργασία με ενώσεις ταξί κ.λπ..
 • Πρόγνωση καιρού.
 • Ωρες λειτουργίας που σχετίζονται με χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ..
 • Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Πίνακας 31: Έργα Τομέα Τουρισμού

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Oxford Economics, «The impact of online content on European Tourism, 2017», https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-impact-of-online-content-on-european-tourism

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 23:49 | Παρασκευή – Μυρσίνη Νάσιου Πολιτικός Επιστήμων – Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Σχόλια που πρέπει να εμφανίζονται στο κεφάλαιο Πολιτισμός όσο και στο κεφάλαιο Τουρισμός

  1. Συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ και προσέγγιση των προορισμών ολιστικά μαζί με τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τοπικές κοινωνίες. Η ερευνητική παρουσία στις εν λόγω συνεργασίες κρίνεται απαραίτητη. Αυτή η προσέγγιση θα φέρει βιωσιμότητα στα δίκτυα των μουσείων, στους τοπικούς επιχειρηματίες ενώ θα ενεργοποιήσει τους τόπους με απώτερο στόχο και την βίωση μιας πραγματικής εμπειρίας από τους τουρίστες αλλά και θα καταστήσει βιώσιμη μια περιοχή.
  2. Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app – ενότητα Τουρισμός
  – Να δημιουργηθεί κατηγορία ειδικά για τους προσβάσιμους χώρους και δράσεις αναφορικά με τον Πολιτισμό. Από την κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων (κλειστά ή μη) μέχρι τις διαθέσιμες δράσεις (πχ. φεστιβάλ – συναυλίες, κλπ.) ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας με συνέχιση της χρήσης και στο μέλλον.
  3. Αναφορικά με το story-telling για τον προορισμό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ειδικών στον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς μιλάμε για την ανάδειξη ενός τόπου ως προορισμού που δημιουργεί αυθεντικές στους επισκέπτες εμπειρίες.
  4. Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά
  Πρέπει να υπάρξει σε αυτόν τον τομέα συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα προσφερόμενα προγράμματα.
  5. Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος
  Άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΥΠΠΟΑ για την ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους.
  6. Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου
  Σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό τα στοιχεία που θα περιγράφουν το πολιτιστικό απόθεμα θα πρέπει να συνδιαμορφώνονται από ειδικούς των 2 κλάδων.
  7. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της δημιουργίας καμπάνιας για ποικίλους προορισμούς ανάλογα με τις θεματικές μορφές τουρισμού και έχοντας στο μυαλό μας τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και το πώς θα διαμορφωθούν οι αγορές τους επόμενους μήνες μέχρι τα επόμενα χρόνια ως απόρροια της πανδημίας. Η παραγωγή αυτού του υλικού πρέπει πάντα να γίνεται μετά από τη συνεργασία των ερευνητών, δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα και τη διάχυση ερωτηματολογίων σε δυνητικούς επισκέπτες και διεθνείς αγορές για την χάραξη μιας καμπάνιας.

  Συμπερασματικά, κατά την άποψη μου στο κείμενο παρατηρείται ανυπαρξία ουσιώδους συνεργασίας μεταξύ των κλάδων Πολιτισμού και Τουρισμού και αυτό δυσχεραίνει την αναπτυξιακή τροχιά του σχεδίου, που θέλει να ενισχύσει την Ελληνική Οικονομία τα επόμενα χρόνια λόγω και των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού. Επιπρόσθετα, ενώ στο εισαγωγικό κείμενο της Βίβλου γίνεται αναφορά στη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη του μετασχηματισμού δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο κεφάλαιο του Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει η πρόθεση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή επιχειρήσεις (δημιουργικού κλάδου αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς) για δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών ή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος συνδυαστικά με την προβολή αυτών ως στοιχείων προστιθέμενης αξίας των προορισμών αναδεικνύοντας και τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης των στοιχείων της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών για την παροχή μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 23:41 | Παρασκευή – Μυρσίνη Νάσιου Πολιτικός Επιστήμων – Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Σχόλια που πρέπει να εμφανίζονται και στις 2 κατηγορίες
  Πολιτισμός – Τουρισμός

  1. Συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ και προσέγγιση των προορισμών ολιστικά μαζί με τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τοπικές κοινωνίες. Η ερευνητική παρουσία στις εν λόγω συνεργασίες κρίνεται απαραίτητη. Αυτή η προσέγγιση θα φέρει βιωσιμότητα στα δίκτυα των μουσείων, στους τοπικούς επιχειρηματίες ενώ θα ενεργοποιήσει τους τόπους με απώτερο στόχο και την βίωση μιας πραγματικής εμπειρίας από τους τουρίστες αλλά και θα καταστήσει βιώσιμη μια περιοχή.
  2. Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app – ενότητα Τουρισμός
  – Να δημιουργηθεί κατηγορία ειδικά για τους προσβάσιμους χώρους και δράσεις αναφορικά με τον Πολιτισμό. Από την κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων (κλειστά ή μη) μέχρι τις διαθέσιμες δράσεις (πχ. φεστιβάλ – συναυλίες, κλπ.) ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας με συνέχιση της χρήσης και στο μέλλον.
  3. Αναφορικά με το story-telling για τον προορισμό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ειδικών στον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς μιλάμε για την ανάδειξη ενός τόπου ως προορισμού που δημιουργεί αυθεντικές στους επισκέπτες εμπειρίες.
  4. Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά
  Πρέπει να υπάρξει σε αυτόν τον τομέα συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα προσφερόμενα προγράμματα.
  5. Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος
  Άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΥΠΠΟΑ για την ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους.
  6. Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου
  Σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό τα στοιχεία που θα περιγράφουν το πολιτιστικό απόθεμα θα πρέπει να συνδιαμορφώνονται από ειδικούς των 2 κλάδων.
  7. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της δημιουργίας καμπάνιας για ποικίλους προορισμούς ανάλογα με τις θεματικές μορφές τουρισμού και έχοντας στο μυαλό μας τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και το πώς θα διαμορφωθούν οι αγορές τους επόμενους μήνες μέχρι τα επόμενα χρόνια ως απόρροια της πανδημίας. Η παραγωγή αυτού του υλικού πρέπει πάντα να γίνεται μετά από τη συνεργασία των ερευνητών, δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα και τη διάχυση ερωτηματολογίων σε δυνητικούς επισκέπτες και διεθνείς αγορές για την χάραξη μιας καμπάνιας.

  Συμπερασματικά, κατά την άποψη μου στο κείμενο παρατηρείται ανυπαρξία ουσιώδους συνεργασίας μεταξύ των κλάδων Πολιτισμού και Τουρισμού και αυτό δυσχεραίνει την αναπτυξιακή τροχιά του σχεδίου, που θέλει να ενισχύσει την Ελληνική Οικονομία τα επόμενα χρόνια λόγω και των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού. Επιπρόσθετα, ενώ στο εισαγωγικό κείμενο της Βίβλου γίνεται αναφορά στη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη του μετασχηματισμού δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο κεφάλαιο του Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει η πρόθεση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή επιχειρήσεις (δημιουργικού κλάδου αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς) για δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών ή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος συνδυαστικά με την προβολή αυτών ως στοιχείων προστιθέμενης αξίας των προορισμών αναδεικνύοντας και τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης των στοιχείων της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών για την παροχή μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 23:32 | Παρασκευή – Μυρσίνη Νάσιου Πολιτικός Επιστήμων – Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Σχόλια που πρέπει να εμφανίζονται στο κεφάλαιο Πολιτισμός όσο και στο κεφάλαιο Τουρισμός

  1. Συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ και προσέγγιση των προορισμών ολιστικά μαζί με τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τοπικές κοινωνίες. Η ερευνητική παρουσία στις εν λόγω συνεργασίες κρίνεται απαραίτητη. Αυτή η προσέγγιση θα φέρει βιωσιμότητα στα δίκτυα των μουσείων, στους τοπικούς επιχειρηματίες ενώ θα ενεργοποιήσει τους τόπους με απώτερο στόχο και την βίωση μιας πραγματικής εμπειρίας από τους τουρίστες αλλά και θα καταστήσει βιώσιμη μια περιοχή.

  2. Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app – ενότητα Τουρισμός
  – Να δημιουργηθεί κατηγορία ειδικά για τους προσβάσιμους χώρους και δράσεις αναφορικά με τον Πολιτισμό. Από την κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων (κλειστά ή μη) μέχρι τις διαθέσιμες δράσεις (πχ. φεστιβάλ – συναυλίες, κλπ.) ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας με συνέχιση της χρήσης και στο μέλλον.

  3. Αναφορικά με το story-telling για τον προορισμό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ειδικών στον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς μιλάμε για την ανάδειξη ενός τόπου ως προορισμού που δημιουργεί αυθεντικές στους επισκέπτες εμπειρίες.

  4. Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά.
  Πρέπει να υπάρξει σε αυτόν τον τομέα συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα προσφερόμενα προγράμματα.

  5. Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος
  Άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα του ΥΠΠΟΑ για την ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους.

  6. Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου
  Σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό τα στοιχεία που θα περιγράφουν το πολιτιστικό απόθεμα θα πρέπει να συνδιαμορφώνονται από ειδικούς των 2 κλάδων.

  7. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της δημιουργίας καμπάνιας για ποικίλους προορισμούς ανάλογα με τις θεματικές μορφές τουρισμού και έχοντας στο μυαλό μας τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και το πώς θα διαμορφωθούν οι αγορές τους επόμενους μήνες μέχρι τα επόμενα χρόνια ως απόρροια της πανδημίας. Η παραγωγή αυτού του υλικού πρέπει πάντα να γίνεται μετά από τη συνεργασία των ερευνητών, δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα και τη διάχυση ερωτηματολογίων σε δυνητικούς επισκέπτες και διεθνείς αγορές για την χάραξη μιας καμπάνιας.

  Συμπερασματικά, κατά την άποψη μου στο κείμενο παρατηρείται ανυπαρξία ουσιώδους συνεργασίας μεταξύ των κλάδων Πολιτισμού και Τουρισμού και αυτό δυσχεραίνει την αναπτυξιακή τροχιά του σχεδίου, που θέλει να ενισχύσει την Ελληνική Οικονομία τα επόμενα χρόνια λόγω και των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού. Επιπρόσθετα, ενώ στο εισαγωγικό κείμενο της Βίβλου γίνεται αναφορά στη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη του μετασχηματισμού δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο κεφάλαιο του Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει η πρόθεση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή επιχειρήσεις (δημιουργικού κλάδου αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς) για δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών ή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος συνδυαστικά με την προβολή αυτών ως στοιχείων προστιθέμενης αξίας των προορισμών αναδεικνύοντας και τα στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης των στοιχείων της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών για την παροχή μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:36 | Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

  9.15.3. Πίνακας 31

  Σχετικά με ομάδες διαφημίσεων προσαρμοσμένων θέσεων διακοπών, ας διερευνηθεί η δυνατότητα στόχευσης σε συγκεκριμένα άτομα, με σεβασμό πάντα στους κανόνες του GDPR.

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 01:56 | Κ. Θρ. ΔΟΥΚΑΣ

  Στις στρατηγικές κατευθύνσεις λείπει κάτι σημαντικό, η ανάπτυξη ψηφιακής πληροφόρησης για εξειδικευμένο τουρισμό, όπως εκπαιδευτικί, υγείας – ευεξίας, ηλικιωμένων

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 19:47 | Δημήτριος Κυριακός

  9.15.3. Πίνακας 31: Έργα Τομέα Τουρισμού 330

  διερευνήστε τη δυνατότητα στόχευσης εφαρμογής σε συγκεκριμένα άτομα που στοχεύουν ομάδες διαφημίσεων προσαρμοσμένων θέσεων διακοπών (gpdr που πρέπει να ληφθεί υπόψη)

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 22:44 | Εμμανουήλ Απέργης

  Στη δημιουργία COVID-19 travel safe app εφαρμογής θα μπορούσατε να ζητήσετε τη δημιουργία χάρτη κοντινών διαγνωστικών κέντρων rapid test σε σημεία ΤΟΜΥ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 21:25 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΛΕΠΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  – Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app στην οποία σίγουρα θα συμπεριληφθεί η ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου ανά περιφέρεια, να συνδεθεί με ξενοδοχεία ανά περιφέρεια βάσει των πρωτοκόλλων που τηρούν αλλά να συμπεριληφθεί και η άμεση επικοινωνία με φορείς όπως είναι οι σύλλογοι επαγγελματιών και ξενοδοχείων ανά περιφέρεια.