• Σχόλιο του χρήστη 'Πάρης Καραγιώργος' | 4 Μαρτίου 2017, 11:01

    Ως αναφορά τα έργα που μπαίνουν στο καθεστώς των ενισχύσεων, θα έλεγα πως χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) έργα που παράγονται εντός της χώρας, για περιορισμένη προβολή, για εξειδικευμένο ή περιορισμένο ακροατήριο και με χαμηλό προϋπολογισμό- άρα μικρή ενίσχυση. Πχ 10% β) έργα που εξυπηρετούνται ή εκτελούνται εντός της χώρας μετά από βεβαιωμένη εισαγωγή χρήματος γ) έργα που Συν Παράγονται με ξένες εταιρίες και θα προβάλλουν την Ελλάδα, τον Πολιτισμό, και την Γλώσσα μας, δια της προβολής και διανομής τους στο εξωτερικό(με καθορισμένα κριτήρια και μεγέθη). Θεωρώ ότι το γ) είναι το σημαντικότερο όλων για την ανάπτυξη με εισαγωγή νέου χρήματος, την προβολή της χώρας πολιτιστικά και ένταξή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και γιαυτό να έχει την υψηλότερη ενίσχυση. Υψος των ενισχύσεων Άρα βλέπω 3 ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυση:α)10%, β)20%, γ)30% Ως άνθρωπος με γνώση των δεδομένων και στρεβλώσεων της αγοράς(όπως αυτή λειτουργούσε ως σήμερα), θεωρώ ότι οι ενισχύσεις πρέπει να δίνονται Μόνο μετά την ολοκλήρωση των έργων και με τον έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές!. Χαίρομαι που το διαβάζω από πολλούς και από τον Νομοθέτη.