• Σχόλιο του χρήστη 'Πάρης Καραγιώργος' | 4 Μαρτίου 2017, 12:47

    Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες=Να ενισχύονται τα έργα που ήδη έχουν παραχθεί πρώτα και Μόνο! Δηλαδή να παίρνουν και οι Έλληνες παραγωγή “επιστροφή=ενίσχυση” επί δεδομένου τελικού αποτελέσματος=επί δεδομένου καλλιτεχνικού αποτελέσματος και οπωσδήποτε επί των πραγματικών εξόδων που έγιναν=σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει προ των γυρισμάτων με μέγιστη απόκλιση ± 5%. Μεγαλύτερη παραδεκτή απόκλιση θα σήμαινε ότι δεν είχαν σωστό σχεδιασμό από την αρχή, σωστή εκτέλεση, ή είχαν υπέρ κοστολογήσεις ή υπό κοστολογήσεις, και άρα όσα δεν συνάδουν με το αρχικό σχέδιο, δεν θα λάβουν ποσοστό ενίσχυσης.