Άρθρο 07 – Καταβολή ενισχύσεων

Στο Γενικό Μέρος–Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Ε΄ άρθρο 20 παράγραφο 7 του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται πρόταση στο τέλος, ως εξής:
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του Κεφαλαίου ΙΔ΄ του Ειδικού Μέρους του παρόντος δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:45 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Αναφορικά με τις από 9 Μαρτίου 2017, 12:54, προτάσεις της Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, όπως και άλλων συμμετεχόντων προσώπων και σωματείων του χώρου (EAK / PACT/ ETEKT κλπ), ας σημειωθούν τα ακόλουθα:

  Αναλώνεται πολύ χώρος για θέματα τα δεν σχετίζονται με το παρόν νομοσχέδιο, όπως τα θέματα του ωραρίου και ρύθμισής του αναφορικά με τις ωρες εργασία των μελών των συνεργείων, εξασφάλιση αδειών γυρισμάτων κλπ. Συμπεριφέρονται δε κάποιοι, ως να έχουν λυθει τα τόσα προβλήματα, ανεπάρκειες και αντιφάσεις του παρόντος νομοσχεδίου, ως να είχε ψηφισθεί και αυτό που απομένει να ήταν να ρυθμίσουμε τα ωράρια εργασίας, αμοιβές υπερεργασίας κλπ.
  Αυτο όμως δεν ισχύει, επομένως καλό θα ήταν να εστιάσουμε στο παρόν νομοσχέδιο, και τα εργασιακά να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

  Επίσης αναλώνεται πολύ χώρος για το αν το FILM COMMISSION, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί με τον 3905/2010 (Νόμος Γερουλάνου) στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ, έχουν γραφτεί πολλά σχόλια. Και εδω χαμένος χωρος και χρόνος. Υπάρχουν χώρες, που έχουν εντάξει παρόμοια νομοσχέδια σε ένα πλήρες και λειτουργικό FILM COMMISSION και άλλες, όπου λειτουργεί αυτονόμως. Το ελληνικό FILM COMMISSION ειναι ανύπαρκτο και δεν διαθέτει και το εξειδικευμένο και στελεχωμένο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σε τοσες σύνθετες διαδικασίες οικονομικής φύσης. Όταν αυτο γίνει ας αναλάβει να διεκπεραιώσει την φυσική του λειτουργία, δλδ την υποδοχή παραγωγών απο το εξωτερικό με πληροφόρηση χωρων γυρισμάτων και την αντίστοιχη διαδικασία διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων.
  Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κατάργηση του ΕΚΚ!
  Ο νόμος 3905/ 2010 υπάρχει ως νόμος του Κράτους, άρα και το FILM COMMISSION. Εκείνο που οφείλεται απο τον νομοθέτη να γίνει είναι ο υπό σχεδιασμό νόμος για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»,
  μετά την διαβούλευση αν είναι συμβατός με τους υπάρχοντες νόμους, που έχω προαναφέρει σε προηγούμενη εκτενή ανάρτησή μου, δηλαδή με την εθνική νομοθεσία αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, λαμβανοντας υπόψιν, εφόσον εμπίπτουν, και τους νόμους που έχουν αναφερθεί στις αναρτήσεις άλλων προσώπων και σωματείων που λαμβανουν μέρος στην εν λόγω διαβούλευση.

  – Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε πολλούς (πρόσωπα και σωματεία) στα σχόλια αναφορικά με τις ημεδαπές και αλλοδαπές (υπερ-)παραγωγές και ποιες απο αυτές θα εντάσσονται στον εδώ νόμο και τύχουν των προνομίων του θα πρέπει να υπενθυμιστεί σε όλους ο
  NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842, Αρ. Φύλλου 58, 23 Απριλίου 2010, http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D_3842-2010.pdf
  ΣΕΛΙΔΕΣ 59 (https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-58-2010-%CF%83%CE%B5%CE%BB-59.html ) και ακόλουθες στο άρθρο Άρθρο 73 («Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής / Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις., «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί……») και να μην συγχέονται αυτά με εκείνα στον τον νυν υπό διαβούλευση νόμο.
  Παρόλα αυτα θα πρέπει και ο Νομοθέτης να προσέξει, ωστε να μην υπάρχουν ασυμαβτότητες στον υφιστάμενο και στον υπο διαβουλεύση νόμο.

  – Θα ηθελα να προσθέσω για πολλούς (EAK/PACT/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ και άλλους συμμετέχοντες), που κάνουν εκτενή μνεία για κατηγορίες και νομική μορφή εταιρειών, που θα ειναι δυνατόν να τύχουν των προνομιών του νόμου, οτι ότι είναι ασύμβατη με την Νομολογία της ΕΕ η διατήρηση ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και ότι κανείς τους δεν κάνει μνεία για τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919, Αρ. Φύλλου 32, 2 Μαρτίου 2011, http://www.ish.gr/content/attachements.el/N.3919-2011.pdf
  «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως και την Τροποποίηση του Ν. 3919/2011 με τον Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4 και χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων, όπου αναφέρεται ρητά ότι «Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται: ….
  Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα…..
  Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

  16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης – Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)

  Αρα τόσο τα σωματεία, τα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση όσο και ο Νομοθέτης θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις περιοριστικές διατάξεις που προτείνουν (και υφίστανται ήδη στον κανονισμό προγραμμάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ), ώστε να μην αντίκεινται με την εθνική μας αλλά και την Νομοθεσίς της Ε.Ε. για την άρση των κλειστών επαγγελμάτων!!!

  Στα σχόλια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ζητείται: «Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.»
  Κάτι που ΔΕΝ πρέπει να γίνει ποτέ, γιατι ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ πλήρως να αξιολογηθει, εάν η εταιρεία παραγωγής έχει τηρήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες ρυθμίσεις και δεσμεύσεις της, για να τύχει την τελικής ταμειακής αντικαταβολής / επιστροφής φόρου που της αναλογεί. Ειδάλλως, αν τελικά η παραγωγή ΔΕΝ τηρήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα, θα τρέχει το ΕΚΟΜΕ να αναζητήσει τα καταβεβλημένα χρηματικά ποσά να του επιστραφούν; Το ΕΚΟΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αναλάβει τον ρόλο τράπεζας για να αντιμετωπίσει η εν λόγω ελληνική μικρή ή μεσαία επιχείρηση τα προβλήματα ρευστότητάς της και να υποκαταστήσει το τραπεζικό σύστημα. Σε όλες τις χώρες αυτο το θέμα δανεισμού και ρευστότητας των επιχειρήσεων, πριν την έναρξη, με την έναρξη και κατ.α την διάρκεια των γυρισμάτων το αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, που χορηγούν ενδιάμεση χρηματοδότηση μετά απ την κατάθεση, έλεγχο των υπογεγραμμένων συμβολαίων, του χρηματοδοτικου πλάνου κλπ στοιχείων της παραγωγής.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.»).
  Η οπτικοακουστική βιομηχανία του Χόλιγουντ θεωρεί τις κινηματογραφικές παραγωγές ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ και όχι καλλιτεχνικό.
  Ακόμα και οι ποροηγμένες χώρες της Δύσης και της Ε.Ε. και ΕΟΧ όσο και αν αποζητούν μέσω των συνθηκών GATT / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κλπ την εξαίρεση της κινηματογραφικής παραγωγής απο τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και έως ένα βαθμό το πετυχαίνουν, για να τυγχάνουν κρατικών επιδοτήσεων δεν παύουν να μεταχειρίζονται τις οπτικοακουστικές παραγωγές σε παρόμοια επενδυτικά προγράμματα ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ως σύνθετα ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και όρους χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων απο κρατικούς φορείς, τράπεζες κλπ.
  Ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί, και έτσι πρέπει να είναι, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και όχι καλλιτεχνικής έγκρισης από την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα – κάτι που φαίνεται ότι αποσκοπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – των εν λόγω υπερπαραγωγών που θα έρθουν απο το εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι θα δεχθεί μια υπερπαραγωγή απο το Χόλυγουντ να υποστεί το σενάριο που θα καταθέσεις τη βάσανο της καλλιτεχνικής έγκρισης της εγχωριας καλλιτεχνικής κοινότητας, για να τύχει των προνομίων του νόμου. Μάλλον αστειευόμαστε. Θα μεταναστεύσει στις άμεσα ανταγωνίστριες χώρες μας (και ειναι αρκετές), όπως γινόταν μέχρι σήμερα και καλύτερα να μην θεσπίσουμε τον εν λόγω νόμο με τετοιες αγκυλώσεις. Θα μπορούσαν ως συναξιολογητές στην επιτροπή του ΕΚΟΜΕ να ενταχθούν και 2 πρόσωπα που θα αποστέλλουν 1 το ΥΠΠΟΑ όσο και 1 το ΥΠΟΙΚ για να διευρύνουν τον διάλογο με καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά δεν θα πρέπει αυτά να αποτελουν την πλειοψηφία στην εν λόγω επιτροπή ή ΔΣ του ΕΚΟΜΕ.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων ΕΕΣ σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.»)
  προφανώς δεν έχει καταλάβει τον τρόπο που διενεργούνται διεθνώς οι παραγωγές!
  Έχω αναλύσει εκτενώς στην προηγούμενη μου αναλυτική ανάρτηση ότι ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα από την ΕΕΣ προτεινόμενα, πρεπει να ανασταλεί εντελώς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ με την μοριοδότηση, όπου αποτελεί η υποχρέωση των παραγωγών απο το εξωτερικό να αποπερατώσουν τις ταινίες τους μετα το πέρας των γυρισμάτων στην Ελλάδα! Αυτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν έγινε ποτε σε καμμια αντιστοιχη χωρς της Ευρώπης ή του εξωτερικού.
  Αν η ΕΕΣ επιθυμεί την πλήρη αποτυχία του παρόντος νομοσχεδίου ας επιμείνει σε αυτη την πρόταση. Προφανώς εχει παρεξηγήσει εντελώς η ΕΕΣ της φύση του παρόντος νομοσχεδίου για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]» και θεωρεί ότι ειναι κάποιοι πρόγραμμα απασχόλησης, επιμόρφωσης ή άλλης μορφής του ελληνικού Οργανισμού Απασχολήσεως Ελληνικού Δυναμικού ΟΑΕΔ για την απασχόληση της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, όλων των ειδικοτήτων! Πλανάται πλάνην οικτράν!
  Δεν είναι! Και να γινει κατι τέτοιο θα περιμένουμε για δεκαετίες ακόμα στην Ελλάδα την προσέλκυση μεγάλων υπερπαραγωγών απο το εξωτερικό.
  Άλλα ειναι τα μετρα που οφείλει να αναλάβει η Πολιτεία για να ανανήψει η απασχόληση στην ελληνικη κινηματογραφικής κοινότητα, αλλά αυτά εκφευγουν του παρόντος!
  Επαναλμβάνω εδώ χάριν διευκόλυνσης των αναγνωστών μέρος της ανάρτησης μου προ ημερών:
  Διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  Στην πρoοσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf
  Άρα για άλλη μια φορά και επειδή το θέμα ειναι εξαιρετικά σύνθετο, όπου πρέπει να ληφθούν πολλοί νόμοι και διατάξεις υπόψιν του νομοθέτη και της κινηματογραφικής κοινότητας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, προτείνονται τα ακόλουθα:
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:20 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 7
  Είναι ένα θετικό βήμα στην κατάργηση της άσκοπης γραφειοκρατίας.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 01:08 | Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ

  Στην ουσία των πραγμάτων, η καταβολή της ενίσχυσης έρχεται μετά το πέρας της παραγωγής, αφού έχουν γίνει όλες οι επιλέξιμες δαπάνες επί ελληνικού εδάφους και έχουν πιστοποιηθεί. Στην πράξη, η πλειοψηφία των φακέλων συμμετοχής αναμένεται να προέρχεται από ξένες εταιρείες παραγωγής, οι οποίες θα έχουν εξοφλήσει επομένως όλους τους Έλληνες εκτελεστές παραγωγής και υπεργολάβους πριν να πάρουν την επιστροφή από τον αναπτυξιακό νόμο. Η κατάσταση είναι δυσκολότερη για τους Έλληνες συμπαραγωγούς, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα εν αναμονή της επιστροφής του 25%. Οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου έναν μηχανισμό τελευταίας ευκαιρίας και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του έργου, επωφελούμενοι ταυτόχρονα από άλλες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

 • 4 Μαρτίου 2017, 12:47 | Πάρης Καραγιώργος

  Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες=Να ενισχύονται τα έργα που ήδη έχουν παραχθεί πρώτα και Μόνο! Δηλαδή να παίρνουν και οι Έλληνες παραγωγή “επιστροφή=ενίσχυση” επί δεδομένου τελικού αποτελέσματος=επί δεδομένου καλλιτεχνικού αποτελέσματος και οπωσδήποτε επί των πραγματικών εξόδων που έγιναν=σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει προ των γυρισμάτων με μέγιστη απόκλιση ± 5%. Μεγαλύτερη παραδεκτή απόκλιση θα σήμαινε ότι δεν είχαν σωστό σχεδιασμό από την αρχή, σωστή εκτέλεση, ή είχαν υπέρ κοστολογήσεις ή υπό κοστολογήσεις, και άρα όσα δεν συνάδουν με το αρχικό σχέδιο, δεν θα λάβουν ποσοστό ενίσχυσης.

 • 1 Μαρτίου 2017, 01:43 | ioannis xenos

  Η ενίσχυση να μην γίνεται με κριτήρια, ούτε με μόρια, αλλά με Έλεγχο Πεπραγμένων από Ορκωτούς Λογιστές των στοιχείων εκείνων που προσκομίζει η εταιρεία για να λάβει την ενίσχυση.
  Θυμηθείτε ότι ο Νόμος 3905/2010 με το απίστευτο σύστημα μοριοδότησης βρίσκεται σε οριακή αδράνεια λόγω κατάργησης του φόρου θεαμάτων(ανοήτως και ενώ σύσσωμη η κινηματογραφική κοινότητα διαμαρτυρήθηκε μέχρι και στο ΠτΔ). Ένα πολυσύνθετο σύστημα μοριοδοτήσεως κλπ είναι ενάντιο στην αμεσότητα εκτέλεσης του έργου, είναι ενάντιο σε επιχειρηματικά πλάνα μεγάλων παραγωγών που δεν θέλουν να εγκλωβίζονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και εν τέλει είναι ενάντιο στο πνεύμα της εποχής (fast track/one stop shop), δηλαδή εν κατακλείδι ενάντια στο ίδιο το νομοσχέδιο Ενίσχυσης των Ιδιωτικών επενδύσεων στον Οπτικοακουστικό τομέα, όπου ΟΛΑ θέλουν να συμβούν ΤΑΧΥΣΤΑ και μόνο προς την επίτευξη του επιθυμητού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.

  Αρα τα αποδεικτικά είναι τα πιο απλά:
  1. Η κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού που εργάστηκε στα γυρίσματα στην προετοιμασία ή στην αποπεράτωση.
  2. Τα ordino (Ημερήσιο πρόγραμμα κλήσεων στην εργασία) που εκδόθηκαν από την εταιρεία για την προσέλευση των εργαζομένων του συνεργείου και των ηθοποιών στα γυρίσματα.(που αποδεικνύουν την οργάνωση και εκτέλεση των γυρισμάτων βάση των εντολών της Εταιρείας Εκτέλεσης Παραγωγής ή της Ελληνικής Εταιρείας Συμπαραγωγής.(Να αποστέλλεται, ημερησίως ένα τέτοιο αντίγραφο εγγράφου στο …….(πρέπει να οριστεί το Γραφείο/υπουργείο/οργανισμός πχ ΕΚΟΜΕ/ΕΚΚ?)
  3. Αντίγραφο κίνησης των λογαριασμών της εταιρείας που να αποδεικνύουν την εξόφληση του προσωπικού όλου (συνεργείου/ηθοποιών/διοικητικών της εταιρείας).
  4. Το έγγραφο του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ_(ή του νέου φορέα ΕΦΚΑ) ότι δεν οφείλει μετά από αυτές τις νέες εγγραφές προσωπικού για την περίοδο της παραγωγής.

  Για τα τιμολόγια αγορών και παροχής υπηρεσιών:
  1. Τα συμφωνητικά όσων συνεργάστηκαν στο όλο γεγονός και δεν αποτελούσαν το προσωπικό της ταινίας. Δηλαδή προμηθευτές / εργαστήρια /κατασκευαστές/ εστιατόρια/ Τουριστικά γραφεία/ ξενοδοχεία κλπ
  2. Σε όλα αυτά τα τιμολόγια θα γίνεται παρακράτηση φόρου 10%. και άμεση απόδοση του 31 ημέρες από την σύνταξη του συμφωνητικού.
  3. Την προσκόμιση αποδεικτικών εξόφλησης των τιμολογίων αυτών με βάση τα εμβάσματα μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Ημεδαπής(Ελληνικής) Εταιρείας Εκτέλεσης Παραγωγής και αιτούμενης την ενίσχυση και των δηλωμένων λογαριασμών των δικαιούχων συνεργατών – (προμηθευτών-εργαστηρίων κλπ.)
  4. Την αξίωση της καταγραφής και παρουσίασης στους τίτλους τέλους της ταινίας(credits), όλων των συνεργαζομένων στο προσωπικό αλλά και στους παρόχους προμηθευτές κλπ.
  5. Την προσκόμιση των αποδεικτικών εμβασμάτων που η Αλλοδαπή Εταιρεία κατέθεσε για την αποπληρωμή της Εκτέλεσης παραγωγής προς την Ημεδαπή (Ελληνική-εσωχώρια)Εταιρεία Εκτέλεσης Παραγωγής ή της Συμπαραγωγού εσωχώριας εταιρείας.