• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κυριακός' | 13 Δεκεμβρίου 2020, 19:47

    9.15.3. Πίνακας 31: Έργα Τομέα Τουρισμού 330 διερευνήστε τη δυνατότητα στόχευσης εφαρμογής σε συγκεκριμένα άτομα που στοχεύουν ομάδες διαφημίσεων προσαρμοσμένων θέσεων διακοπών (gpdr που πρέπει να ληφθεί υπόψη)