• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ' | 4 Μαρτίου 2017, 22:18

    Άρθρο 4 Παρακαλώ να διευκρινιστεί τι είδους δικαιώματα μπορούν να συμπεριληφθούν επίσης παρ2 Προτείνουμε την ειδική αναφορά στην αποφυγή καταβολής δαπάνης εκτελωνισμού για εξοπλισμό που έρχεται από ΗΠΑ, Ασια και γενικά χώρες μη ΕΕ. Η πρακτική που λειτουργεί σε άλλες χώρες είναι ή καταγραφή του εξοπλισμού τον οποίο χρεώνεται ο εγχώριος παραγωγός οτι θα εξαχθεί μετά την χρήση του για το έργο χωρίς όμως να υποχρεούνται να καταβάλουν κόστος εκτελωνισμού ως νεοαποκτηθέν εξοπλισμό ή η ενεργοποίηση εγγύησης στην περίπτωση που ο ξένος παραγωγός φέρει τον εξοπλισμό και δεν τον επαν-εξάγει χωρίς την διαμεσολάβηση τοπικού εταίρου.