• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ' | 4 Μαρτίου 2017, 22:32

    σχολιασμός πρόταση Μετά από επικοινωνία με συνεργάτες στο εξωτερικό -εν δυνάμει χρήστες του πλαισίου που θα καθοριστεί με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση φαίνεται σημαντικής βαρύτητας -και το προσυπογράφουμε- θέμα προς διευκρίνιση το εάν και κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργεί με ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον η ομάδα τόσο των ξένων αλλά ειδικότερα των Ελλήνων που θα εργαστούν. Η δυνατότητα (με την ανάλογη αμοιβή) να δουλέψει η ομάδα ειδικά στα γυρίσματα είτε πάνω από το 8 πλέον 3 ώρες ημερησίως αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και Κυριακών , εορτών κλπ θεωρείται ή θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο από τους ξένους συνεργάτες οι οποίοι δεν θα θέλαν να είναι εκτεθειμένοι σε "παράνομη" ή "παράτυπη" λειτουργία λόγω του μη ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί .