• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Καπόπουλος' | 16 Δεκεμβρίου 2020, 12:17

    Στο νομοσχέδιο το gov.gr αναφέρεται σαν “Ενιαία Ψηφιακή Πύλη”. Στους διεθνής δείκτες όπως DESI (Digital Economy and Society Index), EGDI (E-Government Development Index) και e-Government Benchmark η ορολογία που χρησιμοποιείται για τις αντίστοιχες με το gov.gr πύλες είναι Governmental Portals ή/και National Portal. Προτείνω να ακολουθήσουμε και εμείς την ίδια ορολογία για το gov.gr. Να το αναφέρουμε δηλαδή σαν Κυβερνητική Πύλη ή/και Εθνική Πύλη. Το “Ψηφιακή” είναι πλεονασμός, αφού δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Το “Ενιαία” ταιριάζει καλύτερα στην Πύλη της ΕΕ που θα συνδέει τις Κυβερνητικές Πύλες των κρατών μελών.