6.1. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (GOV.GR)

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παροχής υπηρεσιών gov.gr[1], έχει ως στόχο να μετασχηματίσει τα γεγονότα ζωής (life events) σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πύλη ενσωματώνει λειτουργικότητα από τα λοιπά συστατικά της αρχιτεκτονικής, όπως το Κέντρο Ταυτοποίησης και το Κέντρο Ειδοποιήσεων, ενώ οι βασικές λειτουργίες που θα παρέχει οριζόντια για όλες τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες αφορούν τη πολυτροπική (multimodal) παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο), ως ακολούθως με τις ακόλουθες ιδιότητες :

 • Την ασφαλή είσοδο του πολίτη στις κυβερνητικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του, αξιοποιώντας τις μεθόδους που θα παρέχει το Κέντρο Ταυτοποίησης.
 • Την παροχή λειτουργίας μοναδικού σημείου πρόσβασης και ταυτοποίησης (Single Sign On) για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, η οποία θα παρέχεται από το Κέντρο Ταυτοποίησης, χωρίς δηλαδή την ανάγκη επανειλημμένης ταυτοποίησης σε κάθε ένα από αυτά.
 • Τη δρομολόγηση ειδοποιήσεων, απαντήσεων και αποτελεσμάτων σε αιτήματα που υπέβαλε ο πολίτης μέσω του Κέντρου Ειδοποιήσεων.

[1] Περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 7.4 «Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης/ Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες»

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:01 | Profile Software Σπύρος Μπαρμπάτος

  Προτείνεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων μέσων τεκμηρίωσης (π.χ. manuals, interactive tutorials, video pitches, pop-up help tips, etc.) των συστημάτων που αναπτύσσονται για τον ΨΜ της δημόσιας διοίκησης, ώστε να υιοθετηθούν γρηγορότερα και ευκολότερα από τους πολίτες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 12:17 | Δημήτρης Καπόπουλος

  Στο νομοσχέδιο το gov.gr αναφέρεται σαν “Ενιαία Ψηφιακή Πύλη”.
  Στους διεθνής δείκτες όπως DESI (Digital Economy and Society Index), EGDI (E-Government Development Index) και e-Government Benchmark η ορολογία που χρησιμοποιείται για τις αντίστοιχες με το gov.gr πύλες είναι Governmental Portals ή/και National Portal.
  Προτείνω να ακολουθήσουμε και εμείς την ίδια ορολογία για το gov.gr.
  Να το αναφέρουμε δηλαδή σαν Κυβερνητική Πύλη ή/και Εθνική Πύλη.
  Το “Ψηφιακή” είναι πλεονασμός, αφού δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό.
  Το “Ενιαία” ταιριάζει καλύτερα στην Πύλη της ΕΕ που θα συνδέει τις Κυβερνητικές Πύλες των κρατών μελών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 23:39 | Ανδρεας Σπινουλας

  Μοναδικό user και password για όλα. Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης. Δε γίνεται τα link της ψηφιακής διακυβέρνησης να οδηγούν σε οργανισμούς με ξεχωριστούς αριθμούς, όνομα χρήστη κλπ. Δε γίνεται να έχει ο επιχειρηματίας ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΕΑΜ, ΠΑΜ, άλλο αριθμό στο ΙΚΑ, άλλο στον ΕΦΚΑ, άλλο user και password στο taxis, ΚΕΑΟ, ΕΡΓΑΝΗ κλπ. Όλα σ ένα μ ένα σύστημα ταυτοποίησης όπως των τραπεζών (με sms, fingerprint κλπ) και από εκεί παραπομπές ( link) σε όλα.