• Σχόλιο του χρήστη 'Profile Software Σπύρος Μπαρμπάτος' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:01

    Προτείνεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων μέσων τεκμηρίωσης (π.χ. manuals, interactive tutorials, video pitches, pop-up help tips, etc.) των συστημάτων που αναπτύσσονται για τον ΨΜ της δημόσιας διοίκησης, ώστε να υιοθετηθούν γρηγορότερα και ευκολότερα από τους πολίτες.