• Σχόλιο του χρήστη 'Ασπιώτης Γεώργιος' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:09

    Όπως διευκρινιστεί εάν θα αξιολογηθεί έτοιμη λύση λογισμικού Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και εάν θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να φιλοξενηθεί εκτός G-Cloud και να προσφερθεί ως υπηρεσία. Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή - Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή - Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Data Analytics, , Διαχείρηση Σχέσεων με Πολίτες, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.