• Σχόλιο του χρήστη 'Πάρης Καραγιώργος' | 9 Μαρτίου 2017, 10:22

    Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που οφείλει να νομοθετηθεί και να οργανωθεί ώστε να καλύπτει παράλληλα με τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., τις δράσεις και τις λειτουργίες του Hellenic Film Commission (H.F.C.) Οι προτάσεις μου σε μεγάλο βαθμό είναι το κείμενο με σκέψεις που είχα καταθέσει βιαστικά και στην Διεύθυνση του Ε.Κ.Κ για το Hellenic Film Commission. Και ήταν ως σκέψεις αφού δεν υπήρχε στον Ορίζοντα η δυνατότητα νομοθέτησης. Επίσης σε μεγάλο βαθμό εκείνες, ήταν όσες είχα αναρτήσει προσωπικά και στην διαβούλευση του νόμου 3905/2010. Είναι και προτάσεις για να συνυπάρξουν σε ένα πλαίσιο όλοι οι αρμόδιοι φορείς: Εγώ μπορώ να μιλήσω για τα θέματα όπως τα κατανοώ εγώ που έχω κάνει 2 ξένες και Διευθνείς παραγωγές, 2 Ελληνικές διεθνών διαστάσεων και πολλές άλλες παραγωγές του Οπτικοακουστικού τομέα: Τι θα χρειαστεί το H.F.C.: 1. Για να υπάρξει Αλληλοκάλυψη των διαφόρων υπηρεσιών σε συναρμόδια υπουργεία. (πρέπει να προβλεφθεί αυτή νομοθετικά). Υπηρεσιών υποστήριξης του Ρόλου του H.F.C. 2 Η δημιουργία γραφείων ανά υπουργείο ή φορέα αυτοδιοίκησης, που θα επιλύουν σχετικά θέματα με κινηματογράφηση σε ποικίλους χώρους. (δεν μπορεί σε μία οργανωμένη πολιτεία , να αναγκάζεσαι να μιλήσεις με όλη την ιεραρχία μέχρι και τον Υπουργό, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να σου προχωρήσει το αίτημα σε κάποιον υπεύθυνο!). 3 Η εκπαίδευση των σχετικών υπαλλήλων από γνώστες του αντικειμένου στα σχετικά θέματα. (ώστε οι αρμόδιοι να γίνουν και υπεύθυνοι για την επίλυση των θεμάτων και των όποιων αιτημάτων ή αναγκών). 4 Ο καθορισμός τιμοκαταλόγου και πίνακας αμοιβών και πρόβλεψη απασχόλησης Δημόσιων Αρχών για σχετικά γυρίσματα.(Κοινοποίηση αυτών των τιμών σε όλους τους Δήμους, της Υπηρεσίες και τα Υπουργεία -στα τμήματα που θα αναλάβουν ως τμήματα διασύνδεσης με τους σκοπούς του H.F.C. πχ προσθαλάσσωση υδροπλάνου στην ναυπηγοεπισκευαστική της Δραπετσώνας! Δεν είναι καθορισμένος υδατοδίαδρομος αλλά κατ’ εξαίρεσιν πρέπει να αδειοδοτηθεί με προφυλάξεις κλπ και σχετικό κόστος ) 4β Όλοι πληρώνουν το τίμημα των “θέλω” τους, ώστε να αξιολογούν και τα θέλω τους. Η πρόταση της PACT, να μήν πληρώνουν τα “δημόσια” οι επιχορηγούμενοι, στηρίζεται στο επιχείρημα της ίδιας τσέπης. Είναι λάθος. Να πληρώνουν ώστε να είναι δεδομένες οι χρεώσεις για όλους (ενισχυόμενοι και μη= η αρχή της ίσης αντιμετώπισης), και οι ενισχυόμενοι θα πάρουν πίσω το ποσοστό τους ακόμα και από αυτό. Εάν αυτά το υπουργείο τα υπάγει στις επιλεγόμενες δαπάνες! 5 Ο καθορισμός διαδικασιών και εξειδίκευση δυνατοτήτων γυρισμάτων ανά χώρο, Δημόσιο, Δρόμους, Αρχαιολογικούς Χώρους, Δάση, Λίμνες, ποτάμια και πλείστους όσους χώρους προσφέρει η Χώρα μας, για γύρισμα. Από την Ακρόπολη μέχρι ένα ξερονήσι. Από το Αεροδρόμιο μέχρι παλαιό Στρατόπεδο. (Η hol έκανε γύρισμα στην Κνωσσό! Ξένισε; Υποβάθμισε το Μνημείο, ή αντίθετα τα λεφτά που πήρε θα αξιοποιηθούν στο μνημείο ή στο μουσείο ή όπου θεωρεί η Αρχ. Κνωσσού πρέπον?) 6 Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προβλεπόμενων διαδικασιών και λειτουργίας. Δεν μπορεί η προσπέλαση της γραφειοκρατίας να είναι αντικείμενο της εργασίας κανενός. Είναι ένα εμπόδιο για την κινηματογραφική τέχνη. Το να υπάρχουν ισχυροί κανόνες αδειοδότησης των γυρισμάτων σε εξωτερικούς και δημόσιους χώρους δεν καταργεί κανενός location servicing ή το locations managιng ως εργασία. Απλά εντάσσει την εργασία σε σχέση με την ανεύρεση των χώρων, σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες και βοηθήματα, δηλαδή σε ένα λογικό καθεστώς υπηρεσιών- κάτι που αναζητήται από ξένες παραγωγές με έμφαση. (Συνθήκες γυρισμάτων και ασφάλεια προγραμματισμού!) 7 Η θεσμοθέτηση των γραφείων ανά υπουργείο / Περιφέρεια (τα επί μέρους τοπικά Film Commissions κλπ που θα λύνουν σχετικά θέματα, και ορισμοί και διαδικασίες που θα ακολουθούνται προκειμένου να αδειοδοτούνται, -εντός λογικών πλαισίων- τα αιτήματα για κινηματογράφηση σε διάφορους χώρους, είναι πια επιτακτική ανάγκη. Έχω εις διπλούν εμπειρία με ξένες παραγωγές, που δεινοπαθήσαμε για να εννοήσουν οι υπηρεσίες το αυτονόητο! 8 Πρέπει να οργανώθει ένα πλήρης πίνακας παροχών ανά εισερχόμενη ταινία, ανά εβδομάδα γυρίσματος στην χώρα μας, και ανά αριθμό απασχολούμενων κινηματογραφιστών και λοιπών άλλων. Όσοι περισσότεροι δουλέψουν τόσα περισσότερα χρήματα θα μείνουν στη Χώρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία τους (σχολείο ζωντανής μετεκπαίδευσης). Επίσης τόσο περισσότερο θα φανεί και θα ακουστεί η χώρα. Τόσο περισσότερες ταινίες θα προσελκυσθούν….. Και λέω πλήρη πίνακα ώστε να ξέρουν όλοι ότι θα πάρουν ενίσχυση ποσοστιαία σύμφωνα με κριτήρια δεδομένα, και πως όλοι θα πάρουν ενίσχυση αφού πραγματοποιήσουν τα έξοδα της παραγωγής του έργου. 9 Το H.F.C. μπορεί να φέρει δουλειές, ανάπτυξη, τουρισμό και περισσότερη κιν/ική παιδεία για όλους. Ωστόσο με 2 άτομα (που ήταν στελεχωμένο)δεν μπορεί να επιτύχει περισσότερα. Πρέπει να στελεχωθεί με περισσότερους, αλλά και κατάλληλους ανθρώπους. 10 Το H.F.C. στο μέλλον θα πρέπει να έχει το κύρος και την θεσμοθέτηση να παρέχει διευκολύνσεις, όπως ενημέρωση των υπηρεσιών για σχετικό αίτημα Ελληνικής ή Ξένης εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει την δουλειά κανενός. Αντίθετα ο καθένας θα τρέχει το αίτημά του, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες, που πρέπει το H.F.C. να προετοιμάσει έτσι ώστε οι Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμοί κοκ να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των εκάστοτε παραγωγών, σε λίγο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους. (αυτό χρειάζεται τους γνώστες στην πράξη , του αντικειμένου της εργασίας) 11 Θα πρέπει να επίσταται και να επιβλέπει ότι οι κανόνες ισχύουν και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται ως προς νέα τους καθήκοντά τους. 12 Θα χρειαστούν διυπουργικές αποφάσεις, για να αναγνωρίζεται αυτό το γραφείο από όλα τα υπουργεία. Ενδεχομένως η συν- υπαγωγή του και σε άλλο υπουργείο πχ των Εσωτερικών, αφού θα χρειαστούν εφαρμογές πρωτόγνωρες για το Δημόσιο. 13 Θα χρειαστεί ένα site με όλες τις πληροφορίες αναρτημένες με όλους τους τιμοκαταλόγους και όλες τις διαδικασίες.(αφού έχουν εκδοθεί οι σχετικές νομοθετικές εγκύκλιοι). 14 Θα χρειαστούν αποφάσεις για να επιτρέπεται η εργασία ( λογιζόμενες ως νόμιμες υπερωρίες) επί 12ώρου, με βάση την 8ωρη εργασία. Το 12ωρο είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ που δουλεύουν όλες οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ παραγωγές, κι όχι το ελάχιστο που αναζητούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Χώρο μας. Σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και αλλού έχουν θεσμοθετημένο το 11ωρο, ενώ και στις 2 περιπτώσεις η 1 ώρα είναι διάλειμμα με προσφερόμενο φαγητό, σε οποιοδήποτε σημείο του Πλανήτη Γη κι αν πραγματοποιείται το γύρισμα.) Στην Ιταλία ωστόσο δουλεύουν 10ωρο όπως νόμιμα ισχύει και στην χώρα μας με διάλειμμα 35-40 λεπτά.(έχω ακριβώς τέτοια εμπειρία πρόσφατη με Ιταλικό συνεργείο) Ούτε τεμπέληδες είναι, ούτε ανόητοι. 14β Απαντώντας στον σχολιαστή κ Β. Οκάμη, Ναι και 2 ώρες νόμιμες ακόμα θα φέρουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αφού θα είμαστε με όμοιο νομικό πλαίσιο εργασίας, με τις πιο εξελιγμένες χώρες. Κι ας την λές την μία ότι είναι για φαγητό. (Και στις 11 η μία είναι για φαγητό). Οι 2+ στις 2 που επιτρέπονται νόμιμα πάνω στο 8ωρο είναι 20% περισσότερη εργασία. Σε προϋπολογισμούς έργων που έχουν να αντιμετωπίζουν την δυσκολία του Συνεργείου και των Ηθοποιών σε διαμονές και εκτός έδρας αμοιβές, η δυνατότητα να ενταθεί η εργασία, περιορίζει τα κόστη Διαμονής και συμπληρωματικών Αμοιβών, που τελικά δεν θα προσθέσουν στο έργο καμία παραπάνω αξία, δηλαδή αν το έργο είχε γίνει σε 3 εβδομάδες από 2,5 κανείς δεν θα το δει αυτό! Ταυτόχρονα η μη σπατάλη σε αυτά μεγάλων ποσών, θα απεγκλωβίσει το υπόλοιπο των ποσών σε άλλες ανάγκες της ταινίας. Ως σύνολα αμοιβών θα μείνουν τα ίδια, αφού προστίθενται οι Υπερωρίες στην αμοιβή του 8ώρου και ισοσταθμίζεται περίπου με τις μέρες , όπου η εργασία αντί να είναι πχ 10ώρες χ 10 μέρες =100 ώρες, το γύρισμα θα πληρώσει 2 έξτρα υπερωρίες που θα έχουν γίνει νόμιμα και δηλωθεί, κι έτσι οι 100 ώρες /12 την ημέρα θα γίνουν = σε 8,33 μέρες 14γ Διασαφηνίζοντας κι εγώ, ότι επί του θέματος σε ανάρτηση της ΕΑΚ/PACT περί του Ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος και περί 12ώρου: Το 12ωρο, στις πλέον αναπτυγμένες χώρες είναι το ανώτερο όριο κι όχι ως “βασική ημερήσια” που μεταγλωττίζει η PACT που το λέει η έκανε η Ε.ΤΕ.Κ.Τ. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, και πως είμαστε άνθρωποι της υπερβολής στις αντιδράσεις μας... και μας πιάνει το φιλότιμο... 15 Αυτό που φέρνει τον Διεθνή κινηματογράφο στην Ελλάδα, είναι οι χώροι. Αυτό που τους κρατάει όταν έρθουν, είναι το συνεργείο και οι χώροι. Αυτό που τους κάνει σκεπτικούς να μην έρθουν ή να φύγουν μια ώρα αρχύτερα είναι το κράτος. ΕΠΕΙΓΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κι όχι μόνο κάποιων εκ των διαδικασιών της χρηματοδότησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. 16 Θα χρειαστεί καινούργιος και σύγχρονος κανονισμός των χρηματοδοτήσεων του Ε.Κ.Κ. που να συνάδει με αυτές του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Για παράδειγμα δεν μπορεί ένα οπτικοακουστικό έργο να παίρνει 5.000.000 από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, και να απασχολήσει και το Ε.Κ.Κ. για άλλες 80.000- και το Υπουργείου Τουρισμού για άλλο ποσό. Ενώ ότι πήρε-πήρε από τον ένα και μονάδικό φορέα ενίσχυσης των Οπτικοακουστικών Έργων. 17 Να εναρμονιστούν οι δύο νόμοι, ώστε να υπάρξει τελικά ΕΝΑΣ Νόμος- Πλαίσιο. 18 Επειδή κάποιοι θέλουν να αλλάξουν και τα εργασιακά, την διαδικασία παραγωγής, τους ορισμούς, και τους τρόπους των γυρισμάτων, ας προσκληθούνε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να φτιαχτεί μία νέα Σ.Σ.Ε. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) στον χώρο, όπου θα τηρείται απαρέγκλιτα και ως προς τους κανόνες εφαρμογής, αλλά και ως προς τις διασφαλίσεις, και τις προβλέψεις (υποχρεώσεις και δικαιώματα-κανονισμοί και καθήκοντα). “Ότι είναι καλό για τον τουρισμό , δεν είναι και για την κινηματογραφία". Έτσι εάν η κινηματογραφία βοηθάει τον Τουρισμό, κι εκείνος μπορεί να δώσει ώθηση στην κιν/φία. (Αυτά ήταν σκέψεις πριν έρθει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση. Τίποτα όμως δεν απαγορεύει την συνύπαρξη όλων των πιθανών πηγών για την ανάπτυξη των ίδιων οπτικοακουστικών έργων). 19 Ο Ε.Ο.Τ. για να προβληθεί με οποιαδήποτε σποτ, καταφεύγει στους ίδιους τους κινηματογραφιστές του ίδιου χώρου και με τις ίδιες εταιρείες. Όμως όσο κι αν προσπαθήσει να κάνει μία καμπάνια για μία περιοχή, εστιασμένα, περισσότερη αίσθηση θα άφηνε για 5 χρόνια, μία πολύ μεγάλη σε παραγωγή ταινία και άρα με μεγάλη προβολή σε διεθνή αγορά τουρισμού. Στην Κεφαλλονιά ακόμα μιλάνε για το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, από το 2001-2017 20 Τώρα που ο Ε.Ο.Τ. Δεν είναι στο ίδιο Υπουργείο με το Πολιτισμού, οφείλει να βρεθεί η φόρμουλα πως να υποστηρίζει ο Ε.Ο.Τ. τα γυρίσματα που οι ταινίες θα διαφημίζουν το συγκεκριμένο τουριστικό τόπο και άρα σε όλα τα project που θέλουν να έρθουν να υποστηρίζει όλα τα εκτός έδρας γυρίσματα! Σε επιλέξιμες δαπάνες, να επαυξάνει την επιστροφή, με βάση δική του πολιτική για την προώθηση του Τουρισμού, εντός ΥΒ ευρύτερης πολιτικής του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε 21 Να ενημερώνει για την πολιτική των συγκεκριμένων ενισχύσεων με Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς τους συνδέσμους τους, το Ε.Κ.Κ. και όλα τα Κανάλια που παράγουν σχετικά έργα. Πολλές φορές 2 εβδομάδες ενός συνεργείου σε μία μικρή πόλη ή και κωμόπολη, αναθερμαίνει την μικρή οικονομία της.