• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:29

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 26 5.1. Διοικητικές δομές & αρμοδιότητες 26 5.1.1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 26 5.1.2. Εμπλεκόμενοι Φορείς 27 Για συγκεκριμένους τομείς όπως HPC, Quantum, AI / ML προτείνουμε να αξιοποιηθεί ο πλούτος των έργων που έχουν αναπτύξει λύσεις και έχουν λάβει διακρίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ας δημιουργηθούν προσκλήσεις / κλήσεις για συστάδες με δημιουργία ομάδων τέτοιων ιστοριών επιτυχίας από τις οποίες μπορούν να αντληθούν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές παράλληλα με τα πολύτιμα δίκτυα που έχουν αναπτύξει. Αυτό θα ευθυγραμμιστεί επίσης με την πρωτοβουλία «Brain Regain». Επίσης, η ευθυγράμμιση της στρατηγικής με στρατηγικές όπως το «Brain Regain» με σκοπό να γίνει η Ελλάδα «ο τόπος διαμονής και εργασίας», ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες τηλεργασίας, θα ήταν χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη, για την ενίσχυση της υιοθέτησης και του αντίκτυπου της στρατηγικής 5.2.1. Επικαιροποίηση της ΒΨΜ και Ένταξη Νέων Έργων 28 Κάτω από: “ Η δομημένη διαδικασία ένταξης έργων στη ΒΨΜ βασίζεται στην ακόλουθη γενική ροή: Αρχικά το Υπουργείο αναδεικνύει τους σημαντικότερους τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσδιορίζει για κάθε έναν τα ζητούμενα αποτελέσματα βάσει των οποίων ζητά από τους αντίστοιχους φορείς να εξειδικεύσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις με συγκεκριμένα έργα [...] και υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμου. (βλ. Κεφάλαιο 4).” - Σελ 29 Οι απόψεις των εφευρετών (inventors), προγραμματιστών και χρηστών AI / ML και ψηφιακών τεχνολογιών καλό είναι να υιοθετούνται και να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό και στη συνέχεια στη διαδικασία επιλογής των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, τα έργα θα επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό αποδοχής και θα ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες