• Σχόλιο του χρήστη 'Ραμακης Κωνσταντινος' | 9 Μαρτίου 2017, 14:35

    Σχετικά με την «12ωρη εργασία στα γυρίσματα», θεωρώ ότι ο κ. Πάρης Καραγιώργος δεν διάβασε προσεκτικά τις θέσεις της PACT που με τόσο ευκολία επικρίνει και τελικά διαστρεβλώνει. Σαφώς αναφέρεται στην ανάρτηση της PACT ότι υπάρχουν παραγωγές που θα έχουν λιγότερες ώρες εργασίας στο γύρισμα. Το 12ωρο δεν είναι υποχρεωτικό ούτε μονόδρομος και είναι πρόταση για τη μέγιστη διάρκεια. Με δεδομένο όμως ότι η πλειοψηφία όμως των Βασικών Συνεργατών στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρίες παράγωγης να είναι νομικά εκτεθειμένοι, γεγονός που λειτουργεί σαν αντικίνητρο προσέλκυσης διεθνών παραγωγών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας, πρέπει: • να καθορίζεται σαφώς το ωράριο του προσωπικού κατά την πρόσληψη • να απαγορεύονται οι υπέρ-εργασία/υπερωρίες άνω των 3 ωρών ημερησίως. • να ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης (αναγγελία στο ΙΚΑ, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, καταβολή δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καταβολή επιδόματος αδείας, κλπ). Όλα τα παραπάνω είναι ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ισχυσουν στις βασικές ειδικότητες, όπως Director of Photography, Art Director, Costume Designer, Stylist, Location Manager, Assistant Director, Casting Director, Scouters, Gaffer, Driver, Κλπ Πιθανόν ο κ. Καραγιωργος να έχει στο μυαλό του μόνο τα γυρίσματα, ενώ οι παραγωγοί σκέπτονται το σύνολο μιας αυτοτελούς παράγωγης που περιλαμβάνει δεκάδες συναντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σε τεχνικές αναλύσεις, δοκιμαστικέ, κατασκευαστικά και άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από τους περιορισμούς που θέτει η εξαρτημένη εργασία. Ακόμα και απλές ειδικότητες όπως πχ μια Makeup Artist, είναι υποχρεωμένη λόγο της φύσεως της εργασίας να συναντήσει –εκτός γυρίσματος- σε χώρο και χρόνο που πολλές φορές η ίδια θα καθορίσει ηθοποιούς ή άλλους καλλιτεχνικούς συνεργάτες για να προετοιμάσει την δουλειά της. Αυτό όμως δεν γίνεται σε συγκεκριμένο ωράριο και χώρο. Και γι’ αυτό χρόνιο ζητούμενο από την PACT είναι η προαιρετική δυνατότητα των συντελεστών μιας παραγωγής να συνεργάζονται ειτε με σύμβαση Ανεξάρτητης, είτε σαν Εξαρτημένης εργασίας.