• Σχόλιο του χρήστη 'Γιούλη Γιαννακαρίου' | 9 Μαρτίου 2017, 23:35

    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις πλατφόρμες διανομής των οπτικουακουστικών έργων τα ακόλουθα: "..μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές και προγραμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα". Γίνεται, δηλαδή, μία έμμεση αναφορά στα video games, τα οποία κυκλοφορούν στις πλατφόρμες αυτές και τα οποία άλλωστε μπορούν να ενταχθούν στα οπτικουακουστικά έργα υπό ευρεία έννοια. Παρ' όλ' αυτά, τα video games δεν συγκαταλέγονται ρητά στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 όπου διατυπώνεται ο ορισμός του "οπτικοακουστικού έργου" για το σκοπό του παρόντος νόμου, καθώς η διατύπωση "...κινουμένων σχεδίων (animation), με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές" αναφέρεται σε "κινηματογραφική ταινία" και όχι σε αυτοτελές έργο video game. Επιπλέον, στην παράγραφο 2 η διατύπωση του κειμένου οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα video games εξαιρούνται ρητά (περιπτώσεις γ΄ και ιβ΄). Το πνεύμα του νόμου δίνει την εντύπωση πως υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν συνθήκες επένδυσης όχι μόνο για την δημιουργία των παραδοσιακών οπτικουαστικών μέσων, αλλά και για τη δημιουργία οπτικουαστικών έργων που παρουσιάζονται σε σύγχρονες και δυναμικές πλατφόρμες άμεσης διανομης από τον δημιουργό όπως η διαδικτυακή τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές και τα προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα. Να δοθεί, δηλαδή, η δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να ολοκληρώσουν και να κυκλοφορήσουν το έργο τους σε παγκόσμιο κοινό χωρίς έξοδα διακίνησης ή μεσαζόντων, και χωρίς τους φυσικούς αριθμητικούς περιορισμούς του εγχώριου κοινού. Είναι, επομένως, νομίζω συμβατή η ένταξη των video games στα οπτικοακουστικά έργα του παρόντος νόμου με σαφή τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις, δεδομένου ότι η δημιουργία video games αποτελεί παγκοσμίως μία ανερχόμενη βιομηχανία με ετήσια κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων (ενδεικτικα 40 δις δολλάρια το 2016 έσοδα μόνο από mobile games και VR games). Σας είναι, άλλωστε γνωστό πως στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός game developers, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες και το ταλέντο να δημιουργήσουν μία εγχώρια βιομηχανία η οποία θα δώσει ώθηση στην οικονομία και θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, ιδίως στις ηλικίες 18-35. Για το λόγο αυτό ευελπιστώ πως θα τροποποιηθεί το παρόν νομοσχέδιο, περιλαμβάνοντας πλέον και τα Video games με τις συνακόλουθες απαραίτητες προσαρμογές σε όλα τα άρθρα όπου προσδιορίζονται τα επιμέρους στοιχεία των οπτικοακουστικών έργων που επιλέγονται καθώς και στους πίνακες Α και Β.