• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Αλούπη' | 9 Μαρτίου 2017, 23:56

    ΠΡΟΤΑΣΗ για την ένταξη VIDEO GAMES και APPLICATIONS στο Σχέδιο Νόμου - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117) Χαίρομαι για την κίνηση σχετικά με την δημιουργία θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων που στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και με την ευκαιρία αυτή καταθέτω πρόταση για την πιθανή ένταξη επιπρόσθετων κατηγοριών “οπτικοακουστικών έργων”. Το νέο σχέδιο νόμου περιορίζει τον ορισμό του “οπτικοακουστικού έργου” σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Θεωρώ παράλειψη που δεν αναφέρεται σε video games και διαδραστικές εφαρμογές (applications). Ειδικότερα τα βίντεο games καθώς και μεγάλο μέρος διαδραστικών εφαρμογών (applications) χαρακτηρίζονται αμιγώς ως “αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα” με πρόσθετο χαρακτηριστικό την τεχνογνωσία και ανάπτυξη λογισμικού. Πρόκειται για την τελευταίας γενιάς μορφή οπτικοακουστικών έργων που εξελίσσεται διαρκώς. Η πρότασή μου είναι να συμπεριληφθούν προτάσεις που να αφορούν στις δραστηριότητες video games και διαδραστικών εφαρμογών (applications) με περιεχόμενο που να συνάδει με τα πολιτιστικά κριτήρια που περιγράφονται. Σε κάθε περίπτωση να αποκλείεται οτιδήποτε σχετικό με τζόγο - τυχερά παιχνίδια. Αναφέρομαι σε ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογικές βιομηχανίες. Πρόκειται για βιομηχανίες με ετήσιο τζίρο δισεκατομμυρίων και αφορά έναν αριθμό νεοφυών μικρών και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να βοηθηθούν εάν υπαχθούν οι δραστηριότητες στον Ν.4399/2016. Γεγονός είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί Έλληνες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις τεχνολογίας αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ή να ιδρύσουν την εταιρία τους στο εξωτερικό όχι λόγω ευνοϊκότερων φορολογικών δεδομένων αλλά κυρίως λόγω έλλειψης οποιαδήποτε μορφής ενίσχυσης, θεσμικού πλαισίου και σταθερότητας. Οι πιθανότητες να αποδώσουν οι επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και να αποτελέσουν μεγάλο έσοδο στην ελληνική οικονομία καθώς και αναγνωρισιμότητα και φήμη, είναι μεγάλες. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν κινητήρια οικονομική δύναμη για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κάτι που είναι δεδομένο για τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως όπου πολλές ήδη παρέχουν κίνητρα και διευκολύνσεις. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πολύ να ακολουθήσει την ανάπτυξη της gaming βιομηχανίας. Η κατηγοριοποίηση των video games είναι μεγάλη και περίπλοκη για αυτό προτείνω τα κριτήρια να σχετίζονται με το περιεχόμενο των έργων (πολιτιστικά κριτήρια) σε συνάρτηση με τις προοπτικές αναγνωρισιμότητας και εμπορικότητας. Δεν πρέπει να συγχέουμε την βιομηχανία gaming με το gambling (τυχερά παιχνίδια) που είναι ξεχωριστή κατηγορία από μόνη της. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει με την περιγραφή “τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα” και να εξαιρεθεί. Ενδεικτικά αναφέρω κατηγορίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν: storydriven games, casual, puzzles, actions, simulations, sports, serious, artistic games. Επίσης εφαρμογές με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με καινοτόμες λειτουργίες υπηρεσιών και άλλα. Μπορούν να περιλαμβάνουν τα τρέχοντα monetization μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις τεχνολογικές βιομηχανίες, από το παραδοσιακό (premium) μέχρι και μοντέλα που χρησιμοποιούν εσωτερική οικονομία που παρέχουν οι ίδιες οι τεχνολογικές πλατφόρμες ή τα προϊόντα (freemium, free to play). Α.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός. ….[2], Σε περίπτωση που τα παραπάνω συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου, ο κωδικός “59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων” δεν αρκεί, δεν καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να προστεθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ορισμός Στο [1] να προστεθούν τα: video games, διαδραστικές εφαρμογές (applications). Στο [2] να εξαιρεθούν τα video games σχετικά με τυχερά παιχνίδια - στοιχήματα (gambling) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ του Ν. 4399 / 2016 Για να ισχύει η τροποποίηση που αναφέρεται στα “Οπτικοακουστικά Έργα” χρειάζεται να συνταχθεί νέο άρθρο στο οποίο θα αναφέρεται καθαρά ότι αναιρείται η προηγούμενη εξαίρεση υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων του Ν. 4399 / 2016 και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ́- ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, άρθρο 7, ότι αναιρούνται οι εξαιρέσεις [60] Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, [90] Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, και ότι συμπεριλαμβάνονται στον νέο σχέδιο νόμου. ΠΙΝΑΚΕΣ Επίσης στους πίνακες Α και Β δεν υπάρχει σχετική περιγραφή ή ανάλυση. Να προστεθούν στον πίνακα Α ή να δημιουργηθεί νέος πίνακας που να περιλαμβάνει αντίστοιχα με το σενάριο, το game design document και άλλες σχετικές παραμέτρους όπως η καινοτομία και η λειτουργικότητα. Με εκτίμηση, Μαρία Αλούπη, Co-founder beyondthosehills game development studio, composer & concert pianist