• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 9 Μαρτίου 2017, 23:06

    Η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ αντιλαμβάνεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση εξειδίκευσης των δαπανών θα είναι ταυτόχρονα και πρόσκληση υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο. Εικάζουμε ότι οι δαπάνες θα καθρεφτίζουν κατά κάποιο τρόπο τις κατηγορίες κριτηρίων των πινάκων Α και Β, αλλά θα περιέχουν και γενικότερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον εν ισχύει αναπτυξιακό νόμο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε διαθέσιμοι για να συμβάλλουμε στον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών παραγωγών και συμπαραγωγών κινουμένων σχεδίων όποτε απαιτηθεί.