• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 00:12

    Μπορεί να γίνει μεγάλη κουβέντα για το ποσοστό ενίσχυσης επί των δαπανών που υλοποιούνται επί ελληνικού εδάφους. Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ θεωρεί ότι το 25% είναι ικανό να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις από το εξωτερικό από παραγωγούς που αντιλαμβάνονται ως πλεονέκτημα τα φυσικά τοπία της Ελλάδας ή την αναπαράσταση μυθολογικών ή ιστορικών αφηγήσεων με ψηφιακά μέσα, ιδιαίτερα επειδή η ενίσχυση αυτή είναι συμβατή και με άλλου είδους επιδοτήσεις αρκεί να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το πλαφόν που έχει θεσπισθεί επί του κόστους παραγωγής. Αν το μέγιστο ποσό των 5.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% της ενίσχυσης της Πολιτείας δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, το ελάχιστο ποσό των 100.000 ευρώ, που θεσπίζει ο εν ισχύει αναπτυξιακός νόμος, μπορεί να είναι πρόβλημα ακόμα και για μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες από Έλληνες παραγωγούς, οι οποίες θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι ξένες παραγωγές με μικρότερο προϋπολογισμό από 400.000 ευρώ είναι απίθανο να προστρέξουν στον ελληνικό αναπτυξιακό νόμο για να υλοποιήσουν μέρος των γυρισμάτων στην Ελλάδα.