• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 00:08

    Η υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης στο ΕΚΟΜΕ ικανοποιεί καταρχήν την ανάγκη ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδραστικών έργων. Το ΕΚΟΜΕ συγκεντρώνει για την ώρα το υφιστάμενο προσωπικό από το πρώην Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και το πρώην Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, φορείς που απορροφήθηκαν ως Διευθύνσεις της ΕΡΤ παλαιότερα. Φρονούμε ότι πριν βγεί η κοινή υπουργική απόφαση, το νέο ΕΚΟΜΕ οφείλει να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό με διεθνή εμπειρία παραγωγής για όλα τα μέσα υλοποίησης. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να συνεργαστεί και με άλλους φορείς για την υλοποίηση της επένδυσης (ΕΚΚ, ΕΡΤ, Film Commission,κλπ). Αποδίδουμε όμως ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη επεξεργασίας των φακέλων πριν την υλοποίηση του έργου από έναν ανεξάρτητο φορέα με διεπιστημονική προσέγγιση. Το ΕΚΟΜΕ έχει επίσης στόχο να διαχειριστεί στην Ελλάδα τη φύλαξη της οπτικοακουστικής παραγωγής, με υποχρέωση κατάθεσης οπτικοακουστικού αντιτύπου στο πρότυπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, θα είναι δηλαδή για τα οπτικοακουστικά έργα ότι ήταν παλαιότερα η Εθνική Βιβλιοθήκη για τα σενάρια. Υπό την οπτική αυτή, ίσως θα έπρεπε να φυλάσσονται και τα παραγόμενα μέσω του αναπτυξιακού νόμου έργα στο ΕΚΟΜΕ ως μέρος της ελληνικής οπτικοακουστικής μνήμης και να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και τα Πανεπιστήμια μέσω μιας Βιντεοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης.