• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 01:56

    Ως προς το κεφάλαιο ΙΔ' που εντάσσει στον αναπτυξιακό νόμο σχέδια επένδυσης για οπτικοακουστικά έργα: 1. Μας καλύπτει ο ορισμός του οπτικοακουστικού έργου γιατί λαμβάνει υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα της οικονομίας των δικτύων όπως την αναλύσαμε πιο πάνω στο άρθρο 1. Η απαρίθμηση των εξαιρούμενων περιπτώσεων είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 2. Δεν έχουμε επίσης αντίρρηση στον καθορισμό των δικαιούχων της ενίσχυσης. Επισημαίνουμε πάλι, όπως κάναμε παραπάνω, ότι Έλληνες παραγωγοί θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας εν αναμονή της επιστροφής του 25%, ειδικά στις σημερινές συνθήκες κρίσεις. 3. Είναι φυσικό να μην αντιμετωπίζεται ένα οπτικοακουστικό έργο σαν οποιαδήποτε επένδυση. Η κοινή υπουργική απόφαση εξειδίκευσης των κριτηρίων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο συζητήθηκε παραπάνω. 4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται, καλύπτουν τις γενικές κατηγορίες δαπανών με εξαίρεση την αμοιβή του παραγωγού και τα πάγια έξοδα του γραφείου παραγωγής. Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης εδώ. Για την αποφυγή υπερκοστολογήσεων του τύπου "Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει" αρκεί η θέσπιση ποσοστών τα οποία δεν θα μπορεί να υπερβεί η επιχείρηση. Η Ε.Ε. για τα σχέδια ανάπτυξης οπτικοακουστικών έργων δέχεται ποσοστό έως 7% για τα πάγια λειτουργικά έξοδα. Ίσως χρειαστεί ποσοστό και για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, ένα άλλο κέντρο πιθανής υπερκοστολόγησης, π.χ. 15% επί του προϋπολογισμού που θα δαπανηθεί στην Ελλάδα, που είναι η ελληνική και η ευρωπαϊκή πρακτική για το σύνολο των συντελεστών της δημιουργικής ομάδας (εξαιρούμενου του παραγωγού). 5. Εδώ γίνεται ξεκάθαρη η υποχρέωση καταβολής των δαπανών από τον δικαιούχο πριν καν υποβάλλει αίτηση εκταμίευσης της επιχορήγησης (επιστροφή 25%) στο ΕΚΟΜΕ. 6. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί αν το πλαφόν στην κρατική ενίσχυση (50%, 60%, 70% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με τις περιπτώσεις) αφορά μόνο εθνικές ενισχύσεις ή και ευρωπαϊκές. Είναι πάντως σημαντικό ότι επιτρέπεται συνδυασμός ενισχύσεων και εκτός αναπτυξιακού νόμου. 7. Σημαντική εκκρεμότητα στο άρθρο αυτό παραμένει ο καθορισμός του παραβόλου για υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο, αλλά και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ ΕΚΟΜΕ και άλλων συναρμόδιων φορέων για την υλοποίηση της επένδυσης. Είμαστε πολύ μακριά από την υπηρεσία μιας στάσης, τύπου Film Commission. Τα θέματα αυτά παραπέμπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Ως ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των θεμάτων αυτών όποτε απαιτηθεί. 8. Στις υποχρεώσεις των φορέων θα ήταν καλό να προστεθεί και η κατάθεση αντιγράφου (εκτός του master που αναφέρεται ρητά) για τις ανάγκες της βιντεοθήκης του ΕΚΟΜΕ. Στις περιπτώσεις διαδραστικών έργων είναι φανερό ότι θα πρέπει να οριστεί η μορφή κατάθεσης αντιγράφου με διαφορετικό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε ότι "όλοι οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το παρόν άρθρο θα καθορίζονται αναλυτικά στην απόφαση προκήρυξης", όρος που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Θεωρούμε ότι πρόκειται για την κοινή υπουργική απόφαση, οπότε συμπεραίνουμε ότι η προκήρυξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο θα γίνει άπαξ για όλη τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου.