• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ' | 10 Μαρτίου 2017, 02:27

    Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ επιθυμεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ελληνικής βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων, με εξωστρεφή και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αναπτύσσει δε συνέργειες με όλους τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα. Η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ επιδιώκει την ανάπτυξη των συμπαραγωγών κινουμένων σχεδίων, ανιχνεύει δε πιλοτικά την πίστα της Γαλλοφωνίας. Η αναγνώριση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των οπτικοακουστικών έργων με τη ψήφιση του νομοσχεδίου θα συμβάλλει καταλυτικά στη δυναμική του τομέα. Ελπίζουμε το τελικό κείμενο να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των επαγγελματικών φορέων στη διάρκεια της διαβούλευσης, αλλά και τις παρατηρήσεις θεσμικών φορέων εκτός online διαβούλευσης. Οι συνέργειες είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να τις επιχειρήσουμε.