• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ' | 14 Ιουλίου 2021, 15:19

    Στην περίπτωση της αγωγής για αυτούσια απόδοση του ακινήτου (αρ.7 ν.2664/1998) πρέπει να προβλεφθεί οτι η σχετική αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού ασκείται ατελώς (χωρίς καταβολή δικαστικού ενσήμου) για να εξομοιωθεί ως προς το κόστος με την σύμβαση μεταξύ υποχρέου και δικαιούχου που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (7&2).Το δικαστήριο εκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά μπορεί να υποχρεώσει τον αιτούντα στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ή να τον απαλλάξει κυρίως στις (πολλές) περιπτώσεις που το σφάλμα οφείλεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.