• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ' | 10 Μαρτίου 2017, 12:41

    αρ 4 Νομίζουμε ότι για να είναι πραγματικά ανταγωνίσιμη η συγκεκριμένη νομοθεσία θα πρέπει να διαχωρίζεται σε δύο σκέλη α. Το 40% εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στην Ελλάδα αποτελούν έως το 60 % των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και β. Το 60 % εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στην Ελλάδα αποτελούν έως το 80 % των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο ο προτεινόμενος νόμος θα είναι περισσότερο ελκυστικός για τις αλλοδαπές παραγωγές. Δεν πιστεύουμε ότι σε αυτή την αρχική φάση του νόμου πρέπει να εισαχθούν μηχανισμοί επιλογής και κριτηρίων με γνώμονα το ύψος του προϋπολογισμού της παραγωγής που θα το καθιστούν περίπλοκο και γραφειοκρατικό. Να δούμε “που” θα τοποθετηθεί στην “αγορά” ο συγκεκριμένος νόμος και στη συνέχεια η πολιτεία θα κάνει ενδεχομένως τις αναγκαίες διορθώσεις. Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ