• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Ζερβουλάκος' | 10 Μαρτίου 2017, 12:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η εμπλοκή μου και η εμπειρία σε εκατοντάδες παραγωγές, ελληνικές και ξένες, κάθε τύπου τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, πιστεύω πως μου δίνει το δικαίωμα να έχω άποψη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό που προσπαθεί να προσεγγίσει το παρόν προσχέδιο νόμου. Γνωρίζω και υποστηρίζω τις θέσεις της EAK/PACT διότι είναι αποτέλεσμα μελέτης ετών και συνεργασίας πολλών έμπειρων στελεχών του χώρου. Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση σε ένα σχόλιο, το οποίο πιστεύω ότι γράφτηκε εκ παραδρομής. Η EAΚ / PACT προτείνει… «Όσον αφορά την κατηγορία παραγωγής Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παραγωγής, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν. Το συνολικό κόστος παραγωγής έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή του έργου.» Και ο κ. Π.Κ. απαντά… «δεν ισχύει καθόλου αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση, ότι δήθεν βάλλονται ή ότι ζημιώνονται οι κανόνες εμπιστευτικότητας από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα» Διαφωνώ απολύτως με τον κ. Κ., διότι: Πότε μάθαμε την αμοιβή της Meryl Streep για το Mama Mia? Ποιός μπορεί να πιστοποιήσει το ποσό που δώθηκε για να αγοραστούν τα δικαιώματα του βιβλίου “Captain’s Correli’s Mandolin”? Ποιός ξέρει ποιά ήταν η αμοιβή της Antzelina Jolie για την ταινία Tomb Rider? Και ακόμα κι εάν γνωρίζουμε κάποια τέτοια πληροφορία, τι σχέση έχει με την προτεινόμενη ενίσχυση? Πρόκειται να επιδοτηθεί ποτέ η αμοιβή του Pierce Brosnan? Η πρόταση της EAK/ PACT είναι απολύτως σαφής. Ενισχύονται μόνο οι επιλέξιμες δαπάνες όπου «οι δικαιούχοι των δαπανών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα, το σχετικό κόστος τους περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό παραγωγής, έχουν εκδώσει νόμιμα παραστατικά, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος παραγωγής και έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή δίγραμμης επιταγής». Άρα επί αυτών πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά.