• Σχόλιο του χρήστη 'Πόλυ Τρανίδου' | 10 Μαρτίου 2017, 12:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΔΕΙΕΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την παραγωγή το γνωρίζουν καλά. Όσες επιδοτήσεις και εάν δοθούν, εάν δεν μπορείς να πάεεις νόμιμα και γρήγορα άδεια γυρίσματος, δεν υφίσταται παραγωγή. Σήμερα το καθεστώς είναι πολύπλοκο, γραφειοκρατικό και επικίνδυνα χρονοβόρο! Θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο ισχύον νόμος περί Κινηματογραφίας (Ν. 3905 /10, Άρθρο 36) που προβλέπει: «Δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές». Και θα πρέπει να υπογραμμιστεί το σημείο: «…με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία». Ο νόμος αυτός μιλάει για επιφύλαξη που προέρχεται από άλλον νομο, όχι από την υποκειμενική ερμηνεία ενός υπαλλήλου. Προφανώς συντάσσομαι με την πρόταση της PACT για μια διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση με στόχο μια απλή, διαφανή και ταχύτατη διαδικασία η οποία αφενός να εξασφαλίζει τον κάθε δημόσιο χώρο από οποιαδήποτε αθέμιτη και προσβλητική χρήση, αλλά και να επιτρέπει στην κάθε εταιρία παραγωγής να γνωρίζει άμεσα εάν μπορεί, με ποιο κόστος και υπό ποιες συνθήκες, να κάνει τα επιθυμητά γυρίσματα. Ουσιαστικά δηλαδή να μιλάμε για τις προυποθέσεις αδειοδότησης (όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης του) και όχι για την δυνατότητα άρνησης πρόσβασης σε αυτόν. Ιδιαίτερα οι παραγωγές που θα ενταχτούν στο πλαίσιο αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελεύθερα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανομένων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παραγωγή θα πρέπει να ακολουθεί παντα τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. ΤΟ ΕΚΟΜΕ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το παρόν προσχέδιο προτείνει ακόμα (αρθ. 8, ΙΔ.7.5)… «το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχή των επιχειρήσεων παραγωγής και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων». Αυτός ο συντονιστικός φορέας είναι μεν απαραίτητο εργαλείο για τον συντονισμό των διαφόρων δημοσίων φορέων, αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να μη γίνει άλλο ένα γραφειοκρατικό σύστημα όπου εκατοντάδες παραγωγές θα ζητάνε άδεια γυρίσματος. Η αποκέντρωση είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.