• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ' | 10 Μαρτίου 2017, 13:40

    Αρ 8 Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία. Είναι ειδικό Μέρος–Καθεστώτα Ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓ΄ Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΕΝΙΣΧΥΣH ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ αρ.1 παρ. 1 Νομίζουμε ότι πρέπει να περιγράφονται και τα μέσα που εγγράφεται η εικόνα και ο ήχος, λεπτομερώς, προκειμένου να συμβαδίζει με τον ν. 2121/1993, δηλαδή να αναφέρει ο νόμος ότι αφορά οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο υπάρχει σήμερα ή θα υπάρχει στο μέλλον, ήτοι τηλεόραση ασύρματη, ενσύρματη, δορυφορική, ψηφιακή, μέσω τηλεφωνικού δικτύου (αναλογικό, ψηφιακό, digital, κλπ), τηλεγραφικού, βιντεοκασέτες (VHS, beta, VCC 2000), beta, betacam, betacam sp, DVD, digital, cd rom ή κινηματογραφικό φιλμ 35μμ, super 16μμ, 16μμ, super 8μμ, 8μμ, βιντεοδίσκου, τύπο, κτλ. Αναφορικά με την μετάδοση με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσο δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αμφίδρομης ψηφιακής ή μη τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου, μέσο αποκωδικοποιητή ή άλλης τεχνικής μεθόδου που να καθιστά προσιτό το έργο στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο έργο με η χωρίς πληρωμή εισιτηρίου, κτλ. Παρ. 2 Προτείνουμε στο 2α να προστεθούν οι λέξεις “εκτός εν αποτελούν μέρος κατά τουλάχιστον 30% δραματοποιημένου οπτικοακουστικού έργου (πχ μια ταινία για την Μαρία Κάλλας). αρ. 2 παρ. 2 Όπου “εκτελεστής παραγωγής” αντικαθιστάται από την λέξη “παραγωγός”. Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ