• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ' | 10 Μαρτίου 2017, 13:52

    Αρ 8 Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία. αρ. 3 παρ. 3 Δεν δύναται να ανακαλείται η χρηματοδότηση, εφ' όσον έχει λάβει την αρχική έγκριση. Θα αποτελεί λόγος μη προσέλκυση επενδυτών / παραγωγών από το εξωτερικό, καθώς επίσεις έρχεται σε αντίθεση με το ν. 2121/1993 (αρ. 34 παρ. 1) σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Νομίζουμε ότι η λύση είναι να συνδυαστεί η αρχική έγκριση και το τελικό παραγόμενο προϊόν με την παροχή εγγυήσεων δια μέσου των completion bond. Ειδικά οι καλές αλλοδαπές παραγωγές είναι ιδιαίτερα συγκροτημένες σε αυτό το σημείο, δεν έρχονται με πρόχειρα σημειώματα ή περιλήψεις και δεν επιτρέπουν εύκολα διαφοροποιήσεις από την οριστική μορφή του σεναρίου, που συνήθως συνοδεύεται από αναλυτικό story board, αλλά μόνο εξαιρετικά και για ειδικούς λόγους (πέθανε ένας ηθοποιός, δεν είναι διαθέσιμος ένας χώρος ή ένα μέσο, κτλ.) Σημειώνουμε ότι εάν υπάρξουν αδυναμίες να παρέχονται completion bond στις παραγόμενες παραγωγές στην Ελλάδα, η πιθανότητα ακύρωσης της αρχικής έγκρισης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, οι αλλοδαποί παραγωγοί με υψηλά κοστολόγια δεν θα έρχονται πρόθημα στην Ελλάδα. Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ